Högtrycket

Högtrycket är en från styrelsen fristående tidskrift som kommer ut några gånger per år.