Kommunikation

Föreningens informationskanaler till boende är anslagstavlorna i trapphusen, informationsbladet Högtrycket (tre gånger per år) och hemsidan. Vid behov delas informationslapp ut i boendes brevlådor. I vår välkomstfolder nedan hittar man grundläggande information om vårt område:

brf broschyr 2023

 

Facebook
Några medlemmar har startat en grupp på facebook för oss i BRF Norra Guldheden. För att mötas, diskutera och organisera sig för att skapa ökad sammanhållning i föreningen och i området.
(Denna grupp styrs eller modereras ej av styrelsen.)

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen leds av Eva Lidén som tillsammans med Per von Ekensteen Löfgren, Alexander Krook och Thomas Pringle har som mål att förenkla och främja kommunikationen till och mellan medlemmar i BRF Norra Guldheden. Kommunikationen ska vara tillgänglig för alla medlemmar.

Website Security Test