Kommunikation

Föreningens informationskanaler till boende är anslagstavlorna i trapphusen, informationsbladet Högtrycket (fyra gånger per år) och hemsidan. Vid behov delas informationslapp ut i boendes brevlådor. I vår välkomstfolder nedan hittar man grundläggande information om vårt område:

 

Facebook
Några medlemmar har startat en grupp på facebook för oss i BRF Norra Guldheden. För att mötas, diskutera och organisera sig för att skapa ökad sammanhållning i föreningen och i området.
(Denna grupp styrs eller modereras ej av styrelsen.)

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen leds av Alexander Krook och Anton Lund och har som mål att förenkla och främja kommunikationen till och mellan medlemmar i BRF Norra Guldheden. Kommunikationen ska vara tillgänglig för alla medlemmar.