Blanketter

Andrahandsuthyrning
Föreningen kan godkänna andrahandsuthyrningar ett år i taget och max två år. Under särskilda omständigheter kan detta förlängas. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen. För mer information läs nedan ”Rutin för andrahandsupplåtelse av lägenhet”. Det är också bra att läsa igenom Fastighetsägarnas informationsblad om andrahandsuthyrning innan man hyr ut, så att att man vet sina juridiska rättigheter.

Följande blankett skall användas: