Blanketter

Andrahandsuthyrning
Föreningen kan godkänna andrahandsuthyrningar ett år i taget och max två år. Under särskilda omständigheter kan detta förlängas. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen. För mer information läs nedan ”Rutin för andrahandsupplåtelse av lägenhet”. Det är också bra att läsa igenom Fastighetsägarnas informationsblad om andrahandsuthyrning innan man hyr ut, så att att man vet sina juridiska rättigheter.

Följande blankett skall användas:


Ombyggnad av lägenhet
Ombyggnad som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga väggar, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, rivning av väggar, installation av braskamin eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Medlem/hyresgäst som installerar egen sekundär värmekälla, så som kamin/braskassett får betala för den extra sotning som detta kräver.

OBS. Styrelsen har beslutat om ett temporärt uppehåll i att handlägga ansökan om väsentlig förändring i lägenhet. Det för att ta hjälp av konstruktör från CTH för att utreda bl.a. hur stabiliteten i våra hus eventuellt påverkas av rivningar av icke bärande väggar. Vi beräknar att uppehållet varar till vintern 2017-2018.