Om Oss

Brf Norra Guldheden registrerades 1999 och är den näst största bostadsrättsföreningen i Göteborg. Totalt innefattar vi 454 lägenheter och 25 lokaler.

Föreningen förvaltas av Riksbyggen och förvaltningen avser både teknisk och ekonomisk förvaltning. All kontakt gällande felanmälningar, allmänt underhåll, störningar och fakturor skall ske med Riksbyggen.
riksbyggen


Styrelsen

Föreningens styrelse består av 7 ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter. 

Styrelsen 2021 utgörs av:

Kristina Hulterström – Ordförande
Klas Apelgren – Ledamot, vice ordförande (teknik)
Lars Rehnman – Ledamot (teknik)
Anton Lund – Ledamot (teknik, kommunikation)
Henrik Larsson – Ledamot (teknik)
Eva Lidén – Ledamot, sekreterare 
Alexander Krook – Ledamot, kassör (ekonomi, kommunikation)
Barbara Lundberg – Suppleant (ekonomi)
Tim Johansson – Suppleant


Historia och ritningar

Våra fastigheter färdigställdes 1945 och var en betydande del i bostadsutställningen Bo Bättre 1945 med sin banbrytande stadsplanering och blev en av Sveriges första så kallade grannskapsenheter.

Nedan har vi samlat skrifter om vårt område och en samling originalritningar av våra hus. Ritningarna har vi hittat på Regionarkivet i Göteborg. De är i vissa fall färglagda, där röd kulör visar bärande tegelväggar. Konstruktionsritningarna ger god kunskap om betong, armering och principer för upplag på bärande tegelväggar.
Tyvärr finns inte alla hus redovisade, men med utgångspunkt från detta material kan man ändå dra slutsatser (inför renoveringar) för samtliga hus. För alla hus finns mikrofilmade original i Stadsbyggnadskontorets arkiv. Materialet används på eget ansvar.