Om Oss

Brf Norra Guldheden registrerades 1999 och är den näst största bostadsrättsföreningen i Göteborg. Totalt innefattar vi 454 lägenheter och 25 lokaler.

Våra fastigheter färdigställdes 1945 och var en betydande del i bostadsutställningen Bo Bättre 1945 med sin banbrytande stadsplanering och blev en av Sveriges första så kallade grannskapsenheter.

 

Föreningen förvaltas av Riksbyggen och förvaltningen avser både teknisk och ekonomisk förvaltning. All kontakt gällande felanmälningar, allmänt underhåll, störningar och fakturor skall ske med Riksbyggen.
riksbyggen

Föreningens styrelse består av 7 ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter. 


Styrelsen 2017 utgörs av:

Frida Viker – Sekreterare/Suppleant
Magnus Carlander – Ordförande
Hanna Brotén – Ledamot
Miranda Engdahl – Ledamot
Stefan Andersson – Suppleant
Catarina Schiller – Ledamot
Barbara Lundberg – Kassör
Johny Lindeberg – Ledamot
Birgitta Kyrö Mattsson – Vice ordförande

 

Styrelsen har ett antal arbetsgrupper som fokuserar på olika områden i föreningen:

Teknikgruppen
Utegruppen
Ekonomigruppen
Kommunikationsgruppen
Kapitalanskaffningsgruppen