Teknik

Teknikgruppen leds av Klas Apelgren. Teknikgruppen håller renoveringar som föreningen genomför och förbereder styrelsen med underlag för strategiska beslut om vår underhållsplan.

Vision
Brf Norra Guldheden består av ett unikt byggnadsbestånd beläget i ett område med specifik karaktär, klassat som riksintresse.
Teknikgruppens vision är att bevara husen och deras karaktär samt utveckla området i samklang med de tankar som fanns när området en gång byggdes som grannskapsenhet. Det innebar bland annat att de boende gemensamt skulle ta ansvar och sköta om sitt område. För teknikgruppen innebär det att vi vill utveckla området i dialog med föreningens medlemmar om hur vi skall förbättra och hålla vårt område levande. Det är ett sätt att öka engagemanget och gemenskapen mellan medlemmar.
Vår förening erbjuder ett boende både nära natur och stadsliv – ett attraktivt boende för många idag och även imorgon, om området underhålls långsiktigt men också utvecklas i takt med tiden. Det sker succesivt en föryngring bland våra medlemmar vilket förmodligen medför fler barnfamiljer. Cyklingen ökar och många unga prioriterar miljöfrågor, vilket på sikt kan förändra vårt område.
Våra lägenheter betingar redan idag ett högt värde och vi arbetar för att utveckla värdet genom ett underhåll med god framförhållning i samverkan med styrelsens ekonomigrupp. Vårt redskap i detta arbete är underhållsplanen, där både kort- och långsiktiga mål redovisas, samt övrigt arbete i styrelsen.
 
 
Website Security Test