Värmen i våra hus

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång. 

Man kan alltid lufta sina radiatorer, men var försiktig och rucka inte för hårt. Fastighetsskötaren kan också hjälpa till med detta om man inte vill göra det själv.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

 • Täta fönster och dörrar med tätningslister
 • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
 • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
 • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
 • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
 • För er som har öppna spisar: se till att spjället är stängt (handtaget i vågrät position)
 • kontrollera också att spjället fungerar, det kan fastna och behöver då åtgärdas (av medlem)
 • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
 • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationenPå Göteborgs energis hemsida: www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips

Undvik problem med råttor

Vi behöver hjälpas åt i föreningen att hålla rent och snyggt runt våra återvinningsstationer. När soppåsar och annat skräp ställs intill sopkärlen drar dessa till sig råttor. Se till att era sopor hamnar i kärlen.

Korttidsuthyrning av lägenhet

Det är emot föreningens stadgar att hyra ut sin lägenhet kortare perioder eller per natt, t ex via AirBnB eller liknande tjänster. För att hyra ut sin lägenhet en längre tid i andra hand krävs styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blanketter finns att hitta här: länk

Ovan gäller inte om man bor i lägenheten och hyr ut rum till inneboende, vilket man har rätt till.

Ytor för odling i pallkrage

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att ta del av vår fina utemiljö och att använda den som en tillgång i boendet. Ett sätt är att upplåta ytor för odling i pallkragar. Utegruppen har tagit fram ett preliminärt förslag på möjliga platser där det är fritt fram att odla.
Föreningen köper in och tillhandahåller pallkragarna som disponeras utan kostnad. Varje pallkrage ska vara försedd med hus- och lägenhetsnummer väl synligt. Till att börja med gäller begränsningen två pallar per lägenhet.
För mer info och intresseanmälan: http://www.brfnorraguldheden.se/utegruppen

Forum medlemmar

Några medlemmar har startat en grupp på facebook för oss i BFR Norra Guldheden. För att mötas, diskutera och organisera sig för att skapa ökad sammanhållning i föreningen och i området.

Nedan länk till gruppen:
BRF Norra Guldheden

Planteringsdag 30/5

Utegruppen och styrelsen bjuder in till planteringsdag
tisdagen 30e maj kl 17.00 – 20.00

Vi gör det fint tillsammans inför sommaren. Hämta blommor vid garaget mellan Raketgatan 9 och 11 och plantera i krukorna utanför er entré. Vi bryter för fika utanför Raketgatan 10 vid 18.00.

Alla är varmt välkomna och vi ser fram emot ett stort deltagande!

Container 18/5

Torsdag eftermiddag 18e maj till fredag eftermiddag 19e maj kommer föreningen att ha en container för medlemmar att lämna skräp. 
Den kommer vara placerad vid Raketgatan 11.
När containern är fylld är det inte ok att ställa saker utanför eller bredvid. Man får vänta till nästa gång (5ggr/år).

Rening av värmeledningsvatten

I syfte att förlänga livslängden på vårt värmeledningssystem har vi installerat elysatorer, renare av ledningsvattnet, i tre hus: Daniel Petterssons gata 1 & 3 och Raketgatan 6.

I övriga hus var ledningsvattnet ok. Reningen tar ca 1 år och vinsten blir även att det blir lättare att injustera värmen, vilket ger en jämnare värme i husen och det är också energibesparande.   (OBS. Detta har inget att göra med vårt dricksvatten.)En trivsam boendemiljö

Vi är alla en del av vår gemensamma trivsel. För att skapa en behaglig boendemiljö behöver vi alla hjälpa till att hålla ordning.  Nedan följer några punkter att tänka på:

 • Återvinning. Sortera ert skräp och undvik att slänga i fel sopkärl. När vi slänger t ex plast bland kartonger orsakar vi merjobb för vår fastighetsskötare vilket också leder till större kostnader för vår förening. I vår välkomstfolder hittar man en översiktskarta för olika återvinningskärl i området.
 • Att förvara mopeder och motorcyklar i källarutrymmen och cykelrum är ej tillåtet. Det är en brandfara.
 • Tvättstugan. Sopkärlen i tvättstugan är till för damm och ludd. Tvättmedelsförpackningar och annat skräp ska man ta med sig och slänga i sin egen återvinning.
 • Vagnförråden är till för vagnar. Här får ej ställas cyklar, pulkor mm.