Kompletterande information inför Extra stämma i Brf Norra Guldheden

På förekommen anledning vill styrelsen ge ytterligare information om bakgrunden till varför en ny extern revisionsbyrå på kort varsel behöver väljas och hur processen har gått till.

I detta fall har Pwc valt att avsluta sitt uppdrag i förtid, per den 30:e september, uppdraget hade annars löpt på fram till den 31 december 2021. Motivet för Pwc:s beslut uppgavs vara ”ändrade förutsättningar för Pwc:s verksamhet” vilket innebär att de inte längre kommer att erbjuda Riksbyggen sina tjänster över huvud taget. Beslutet kom styrelsen till del den 24 augusti 2021.

Vid extern revision gäller följande:

  • En extern revisionsbyrå väljs enligt våra stadgar av stämman
  • Avtal upprättas mellan revisionsbyrå och förvaltare (här Riksbyggen)
  • Revisionsbyrå måste ersättas omedelbart om avtal avslutas i förtid

Riksbyggen centralt bistod därför med hjälp av kontakt och prisförslag från nya revisionsfirmor. Den 15 september 2021 hade styrelsen fått in två förslag: KPMG eller Borevision. Utifrån styrelsens bedömning av företagens trovärdighet, möjlighet till byråval, samt värdering av de kostnadsförslag som företagen lämnat in beslöt styrelsen, pga den korta tid som stod till buds, att förorda KPMG inför den beslutande stämman.

Eftersom det pågår en pandemi finner styrelsen det lämpligast att ordna en extra föreningsstämma via poströstning. Stämman hålls den 19 oktober kl. 18.30 i Guldhedsgårdens gamla festlokal (Daniel Pettersson gata 6). Det är fortfarande Covidtider så vi ber er att först och främst utnyttja er rösträtt via poströstning. Poströstningsformulär har delats ut i era brevlådor.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Säkerhetsdörr

Är du intresserad av att byta till en säkerhetsdörr från Secor? Aktuellt pris 2021 är 21,500:- inkl moms monterat o klart med 5 års garanti, då ingår även montaget av klackfoder i ek runt dörren.

Läs mer här;

Informationsmöte

Vid den här tiden på året brukar styrelsen i Brf norra Guldheden 1 bjuda in till ett informationsmöte.

Vid styrelsemötet i oktober fattade vi dock beslutet att det inte var rimligt att bjuda in till ett fysiskt möte i år på grund av pandemin. Istället kommer det att komma ut ett Högtrycket special i slutet av vecka 48 eller i början av vecka 49 som får fylla motsvarande funktion i år. Så håll utkik i din brevlåda de närmaste dagarna!

En varning

I samband med att den sista brandvägen i området färdigställdes, den i anslutning till Raketgatan 13, påpekade byggledaren att jorden hade en konstig färg. Av den anledningen skickades jordprover på analys. Det visade sig att marken är kontaminerad med arsenik.

När sådant upptäcks måste miljöförvaltningen informeras snarast vilket också gjordes. De svarade att vi bör varna folk från att beträda platsen tills detta är löst. Det gäller alltså den upptrampade stigen mellan Raketgatan 13 och 15 som leder ned till den stora gräsmattan som ligger i anslutning till Övre Besvärsgatan. Avspärrningar kommer att komma upp inom kort.

Com Hem slutar sända analogt

Den här informationen riktar sig till dig som fortfarande tittar på Com Hems TV utbud via antennuttaget i väggen.

Den 8 september går Com Hem över till att sända alla sina TV-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, samt FM-radio via antennuttaget, utgår.

Om du inte redan idag tittar digitalt på Com Hems kanel utan ser ett meddelande som rullar över din TV-bild så behöver du göra några justeringar för att fortsätta titta på dina kanaler – med bättre bild och ljud. De allra flesta moderna TV-apparater är redan förberedda för digital-TV och allt du behöver göra är då att ändra en inställning och göra en kanalsökning på TV:n så att den tar emot digitala kanaler istället för analoga. Behöver du hjälp med detta så kan du läsa mer på www.comhem.se eller så kontaktar du Com Hems kundtjänst på telefon, 90 222.

Föreningens avtal med Com Hem upphör 2023-03-23. Det betyder att efter det datumet så har vi bara Ownits produktutbud i vår förening.

Renovering – Etapp 5

Som många säkert har märkt så pågår det arbete med etablering och ställningsbygge på Raketgatan 1.

Etapp 5 i underhållet och renoveringen av våra hus i området omfattar Raketgatan 1 och Daniel Pettersson gata 3. Raketgatan 1 kommer att renoveras under höst/vinter 2020 och för Daniel Petterssons gata 3 kommer arbetena att ske under våren 2021.

Det som skall göras på husen är omläggning av taken samt renovering av fasader och balkonger.

Upphandling av fönsterunderhåll kommer ske efter det att tak- och fasadarbetena är avslutade.

Nya hyresgäster i lokalen på Daniel Peterssons gata 5

Som många kanske har märkt har vi fått nya hyresgäster i lokalen på Daniel Petersson gata 5 sedan en tid tillbaka. Det är Hvitfeldts scoutkår KFUM som flyttat in. Det är vi glada för och vi hoppas att dom kommer finnas med oss i vårt fina område i många år framöver. Nedan finner du lite information som vi lovat att hjälpa till med att sprida till våra medlemmar och boende.

Ownit – TV, uppkopplingshastighet mm

TV: Som en del av våra medlemmar märkt så förkommer det störningar/frysningar i tv sändningen. Ownit har lokaliserat problemet. Det krävs byte av ett antal switchar i området. Detta arbete är planerat att genomföras under de närmaste veckorna. När arbete utförs kommer uppkopplingen ligga nere under en kort tid. Är du berörd av det arbetet kommer du att aviseras av Ownit när tjänsten kommer ligga nere.

Uppkopplingshastighet: Självklart vill vi och skall vi få den utlovade hastigheten på vår uppkoppling i föreningen. Tänk på att det kan vara stor skillnad på vilken hastighet du kan ta emot om din apparat är kabelansluten jämfört med hastigheten dina trådlösa apparat kan hantera. Det är din apparats fasta nätverkskort/wi-fi kapacitet som sätter begränsningarna för vilken hastighet du kan surfa med exempelvis.

Egen felsökning: Om du upplever långsam eller svajig uppkoppling när du använder wi-fi uppkopplingar så kan du pröva att ladda ner och använda Ownits app Ownit Fixit. Den är lätt att använda och en fördel är att din felsökning loggas i Ownits system vilket underlättar vid en eventuell kontakt med Ownit om du inte får ordning på din uppkoppling.

Allmänt: Om du upplever problem eller brister med leveransen av Ownits tjänster är det viktigt att du själv felanmäler detta till Ownits kundtjänst. Får du inte hjälp med ditt problem så meddela styrelsen så att vi får kännedom om problemet.