Ownit – TV, uppkopplingshastighet mm

TV: Som en del av våra medlemmar märkt så förkommer det störningar/frysningar i tv sändningen. Ownit har lokaliserat problemet. Det krävs byte av ett antal switchar i området. Detta arbete är planerat att genomföras under de närmaste veckorna. När arbete utförs kommer uppkopplingen ligga nere under en kort tid. Är du berörd av det arbetet kommer du att aviseras av Ownit när tjänsten kommer ligga nere.

Uppkopplingshastighet: Självklart vill vi och skall vi få den utlovade hastigheten på vår uppkoppling i föreningen. Tänk på att det kan vara stor skillnad på vilken hastighet du kan ta emot om din apparat är kabelansluten jämfört med hastigheten dina trådlösa apparat kan hantera. Det är din apparats fasta nätverkskort/wi-fi kapacitet som sätter begränsningarna för vilken hastighet du kan surfa med exempelvis.

Egen felsökning: Om du upplever långsam eller svajig uppkoppling när du använder wi-fi uppkopplingar så kan du pröva att ladda ner och använda Ownits app Ownit Fixit. Den är lätt att använda och en fördel är att din felsökning loggas i Ownits system vilket underlättar vid en eventuell kontakt med Ownit om du inte får ordning på din uppkoppling.

Allmänt: Om du upplever problem eller brister med leveransen av Ownits tjänster är det viktigt att du själv felanmäler detta till Ownits kundtjänst. Får du inte hjälp med ditt problem så meddela styrelsen så att vi får kännedom om problemet.

Västlänken – sprängningar

Som säkert många märkt, så hörs och känns ljudet från sprängningarna från Västlänkens servicetunnel mer och mer. Tunneln kommer att passera ca 50 meter från Raketgatan 15.
Den 6/3 placerades bullermätare ut i cykelkällaren på Raketgatan 15 och i pannrummet på Raketgatan 12. Mätarna skall hjälpa till att kontrollera att inte gränsvärdena överskrids. 

Ownit – områdesnät/startavgifter

Arbetet med områdesnät i föreningen har nu kommit igång, genom Ownits leverantör Fiberfixarna.

Angående startavgifter och ev kompensation så för Ownit fortfarande dialog med Com Hem och framförallt Telia. Det finns inga positiva besked ännu. Ownit listar alla medlemmar som hör av sig till deras kundtjänst och anmäler att de drabbats av orimliga startavgifter för att förstå och förmedla problemets storlek.

Bredband/TV – Ownit – Uppdatering

Nytt startdatum är satt till 20 februari 2020. Som kompensation bjuder Ownit på första dryga månaden och debiterar från och med 1 april. Styrelsens rekommendation är att säga upp befintliga avtal med Telia/Com Hem tidigast sista februari.

Bakgrunden till denna försening är att det fibernät som är indraget i fastigheterna i dagsläget är kopplat direkt mot Telias serverhallar och därför inte kan användas av Ownit.

Styrelsen och Ownit har kommit överens om att Ownit står för kostnaden att bygga ett eget så kallat områdesnät, där föreningen äger infrastrukturen och som är öppen för alla leverantörer. Detta under villkoret att föreningen förlänger avtalstiden med 2 år, till totalt 96 månader.

Övriga villkor och priser är de samma. Information om installationshjälp kommer i trappuppgångar.

Granar efter jul

I år finns det två sätt att göra sig av med sin julgran

1. Låt granen bidra till att rädda liv

På söndagen den 12/1 09.30-12.00 hålls en julgransinsamling där pengarna går direkt till Barncancerfonden. https://www.barncancerfonden.se/for-foretag/barncancerfondens-samarbetspartners/team-rynkeby/

Det är Team Rynkeby – God Morgon Göteborg som arrangerar insamlingen. https://www.team-rynkeby.se/default.aspx#cookieInfoshow

Gör så här om du vill bli av med granen och samtidigt skänka pengar till Barncancerfonden;

  • Swisha minst 150 kr till 123 363 60 16
  • Kom med din gran. En bil med släp kommer att stå vid Raketgatan 11 och ett annat ekipage kommer att köra runt området några gånger. 
  • Visa upp att ni har betalat.

Team Rynkeby kommer att ha gula västar på sig under insamlingen. Granarna kommer att köras till Högsbo återvinning.

Vill du veta mer om Team Rynkebys insamling kan du kontakta Johan Hansén på 0709-166333

2. Container för granar kommer som vanligt att finnas. Containern kommer den 15 januari till den vanliga platsen i området.

God fortsättning!

Uppdatering – Ownit

I början av vecka 51 påbörjades arbetet med att kartlägga hur Telia byggt upp nätverket i vårt område med hjälp av AroundIT AB och Fiberfixarna. Uppdragsgivare är Ownit. 

Parallellt med detta försöker vi att få fram ritningar och karta över fibernätet som entreprenören YIT byggde på uppdrag av Telia i vårt område. 

Föreningen har en pågående och konstruktiv dialog med Ownit. Vi har bett Ownit om att dom fortlöpande skall lämna information om vad som händer och var dom står i sin process. Sådan information är utlovad till efter jul- och nyårshelgen. 

I dagsläget finns inget nytt datum för driftsättning av Ownits nät.

Ownit – avgift på avier

Kostnaden för Ownits tjänster skulle börjat debiteras från 1 januari 2020 vilket också skett i och med de fakturor på månadsavgifterna som gått ut till alla hushåll för första kvartalet 2020.


Riksbyggen, som hanterar våra avgifter, hinner dessvärre inte korrigera och skicka ut nya avier innan kommande månadsskifte.


Riksbyggen kommer däremot att omavisera månads-avgifterna för februari och mars och där ta bort kostnaden för Ownits tjänster. Det överskjutande beloppet för Ownit på 178:- som betalats in för januari 2020 kommer då att krediteras på februari månads avgift. 


Styrelsen uppmanar därför alla att betala månadsavgiften för januari 2020 så som den står på avin. Nya avier för februari och mars, oavsett om du får dem i pappersform eller digitalt, kommer skickas ut under januari månad. 


Vi inser naturligtvis att lösningen inte är optimal men det är i nuläget den enklaste lösningen.
Vänligen styrelsen BRF Norra Guldheden nr 1