Vårt gym

Medlemmar i föreningen har tagit initiativet att sätta upp och göra i ordning ett gym, i källaren på Daniel Petterssons gata 4B. Föreningen tillhandahåller viss enklare utrustning. Egen utrustning kan förvaras i intilliggande förråd, alternativt i gymlokalen. Det som förvaras i gymlokalen är fritt för samtliga medlemmar att använda.

För att få tillgång till gymmet ska man vara medlem i gymgruppen. Anmälan om medlemskap görs till Riksbyggen Lars.Hilmersson@riksbyggen.se
Vid ansökan ska kontaktuppgifter anges i form av namn, mailadress och lägenhetsnummer. Medlemskap är tillsvidare avgiftsfritt.

 

Medlemsmöte 28e november

Medlemmar i brf Norra Guldheden nr1 hälsas välkomna till medlemsmöte. Det kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1.
Samling kl 18:00 med fika, mötet börjar kl 18:30.

Agenda:

Välkomna
-kort presentation av styrelsen                                                

Vår ekonomi
-utfall så här långt 2017
-budget 2018
-förslag till räntepolicy (att beslutas på årsmötet i april)

Vårt underhåll
-genomförda projekt
-planer för de kommande åren

Vår utemiljö
-brandsäkerhet

Vårt entreprenörsavtal / upphandling                                        

Presentation av Kapitalanskaffningsgruppen                           

Övriga frågor

VÄLKOMNA!

Värmen i våra hus

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång. 

Man kan alltid lufta sina radiatorer, men var försiktig och rucka inte för hårt. Fastighetsskötaren kan också hjälpa till med detta om man inte vill göra det själv.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

  • Täta fönster och dörrar med tätningslister
  • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
  • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
  • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
  • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
  • För er som har öppna spisar: se till att spjället är stängt (handtaget i vågrät position)
  • kontrollera också att spjället fungerar, det kan fastna och behöver då åtgärdas (av medlem)
  • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
  • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationenPå Göteborgs energis hemsida: www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips

Undvik problem med råttor

Vi behöver hjälpas åt i föreningen att hålla rent och snyggt runt våra återvinningsstationer. När soppåsar och annat skräp ställs intill sopkärlen drar dessa till sig råttor. Se till att era sopor hamnar i kärlen.

Korttidsuthyrning av lägenhet

Det är emot föreningens stadgar att hyra ut sin lägenhet kortare perioder eller per natt, t ex via AirBnB eller liknande tjänster. För att hyra ut sin lägenhet en längre tid i andra hand krävs styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blanketter finns att hitta här: länk

Ovan gäller inte om man bor i lägenheten och hyr ut rum till inneboende, vilket man har rätt till.

Ytor för odling i pallkrage

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att ta del av vår fina utemiljö och att använda den som en tillgång i boendet. Ett sätt är att upplåta ytor för odling i pallkragar. Utegruppen har tagit fram ett preliminärt förslag på möjliga platser där det är fritt fram att odla.
Föreningen köper in och tillhandahåller pallkragarna som disponeras utan kostnad. Varje pallkrage ska vara försedd med hus- och lägenhetsnummer väl synligt. Till att börja med gäller begränsningen två pallar per lägenhet.
För mer info och intresseanmälan: http://www.brfnorraguldheden.se/utegruppen

Forum medlemmar

Några medlemmar har startat en grupp på facebook för oss i BFR Norra Guldheden. För att mötas, diskutera och organisera sig för att skapa ökad sammanhållning i föreningen och i området.

Nedan länk till gruppen:
BRF Norra Guldheden

Planteringsdag 30/5

Utegruppen och styrelsen bjuder in till planteringsdag
tisdagen 30e maj kl 17.00 – 20.00

Vi gör det fint tillsammans inför sommaren. Hämta blommor vid garaget mellan Raketgatan 9 och 11 och plantera i krukorna utanför er entré. Vi bryter för fika utanför Raketgatan 10 vid 18.00.

Alla är varmt välkomna och vi ser fram emot ett stort deltagande!

Container 18/5

Torsdag eftermiddag 18e maj till fredag eftermiddag 19e maj kommer föreningen att ha en container för medlemmar att lämna skräp. 
Den kommer vara placerad vid Raketgatan 11.
När containern är fylld är det inte ok att ställa saker utanför eller bredvid. Man får vänta till nästa gång (5ggr/år).