Ekonomi

Årsredovisning och Årsstämmoprotokoll:

 

 

Avnotering eller ändring av pantbrev ska skickas till:
Riksbyggen
Ekonomicenter
Box 540
721 09 Västerås

Ekonomigruppen
Ekonomigruppen leds av Barbara Lundberg och Alexander Krook. Ekonomigruppen håller i attestering samt strategisk ekonomisk planering för föreningen.

Låne- och räntepolicy
Föreningen antog på årsstämman 2018 en låne- och räntepolicy som beskriver hur upplåning/omsättning av lån skall gå till. Denna policy har som målsättning att ge föreningen förutsägbara framtida kostnader och så långt det är möjligt stabila kostnader över åren.

 

Vision
BRFs, Norra Guldheden Nr 1, styrelses arbete skall kännetecknas av en långsiktig, uthållig och effektiv ekonomistyrning som baseras på våra medlemmars vilja samt ett väl planerat underhåll av våra byggnader och markområden – allt i syfte att skapa trivsel och värde för medlemmarna.

Website Security Test