Medlem

Som medlem i vår bostadsrättsförening finns det ett antal förmåner och ett antal förpliktelser. Ansvarsskildringen mellan medlem och förening finns i föreningens stadgar och boenderegler, se nedan.
I vår välkomstfolder, också nedan, hittar man grundläggande information om vårt område, så som sopsortering och  bredbandsutbud.

 

Sopsortering
På nedan karta över vårt område hittar man våra återvinningsstationer. Obs. tänk på dina grannar och undvik att slänga t ex glas efter kl 20.00.


Försäkringar

Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

Borttappad nyckel
Om du tappar bort din nyckel är det viktigt att du så fort som möjligt gör en felanmälan gentemot Riksbyggen och vår fastighetsskötare. Detta för att minimera risken att obehöriga använder nycklarna.

Länk till FELANMÄLAN
Tel: 0771 860 860
fastighetsservice@riksbyggen.se

Andrahandsuthyrning
Föreningen kan godkänna andrahandsuthyrningar ett år i taget och max två år. Under särskilda omständigheter kan detta förlängas. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen. För mer information läs nedan ”Rutin för andrahandsupplåtelse av lägenhet”. Det är också bra att läsa igenom Fastighetsägarnas informationsblad om andrahandsuthyrning innan man hyr ut, så att att man vet sina juridiska rättigheter.
För andrahandsuthyrning  måste man kontakta styrelsen med följande blankett
Blanketten skannas sedan och skickas in till styrelsen@brfnorraguldheden.se, alternativt lämnas blanketten i brevlådan till styrelsens lokal på Raketgatan 9. Riksbyggen informerar sedan beslut till medlem.

Ombyggnad av lägenhet
Ombyggnad som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga väggar, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, rivning av väggar, installation av braskamin eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Medlem/hyresgäst som installerar egen sekundär värmekälla, så som kamin/braskassett får betala för den extra sotning som detta kräver.
Vid köp av fläkt till kök gäller kolfiberfläkt. Det är ej tillåtet att koppla fläkt till frånluftuttag.

För ombyggnad av lägenhet ska man kontakta styrelsen med följande blankett. Blanketten skannas sedan och skickas in till styrelsen@brfnorraguldheden.se, alternativt lämnas blanketten i brevlådan till styrelsens lokal på Raketgatan 7. Riksbyggen informerar sedan beslut till medlem.

Lokaler
Våra tillgångar innefattar en föreningslokal, en övernattningslägenhet, ett gym och ett hobbyrum. Mer information står på vår sida om lokaler. Där finns även en kalender som visar lediga tider för bokningarna.

Säkerhetsdörr
Är du intresserad av att byta till en säkerhetsdörr? Nedan finns ett erbjudande från Secor.