Brandfarligt i trapphusen

På förekommen anledning uppmanar vi alla boende i föreningen att ta ansvar för att inga lösa föremål (möbler, pulkor eller liknande) placeras i trapphusen. De utgör en risk ur brandsäkerhetssynpunkt, vilket också har lett till anmärkningar i samband med att brandsyn genomförts i föreningen.

Vår förvaltare Riksbyggen har enligt avtal rätt att röja bort föremål i trapphusen. För att förekomma sådana åtgärder, och för allas vår säkerhets skull, vill vi därför uppmana alla att ta ansvar för att föremålen förvaras på lämpligt ställe.

Cykelförvaring

Många i vårt område transporterar sig glädjande nog med cykel. Det innebär också att det finns svårigheter med att få plats med alla cyklar i våra förråd, inte minst under vinterhalvåret. För att skapa utrymme i förråden går vår förvaltare ibland igenom förråden och vi uppmanas då märka upp vilka cyklar vi äger och vill behålla. Utifrån det gallras förråden. Nu har vi fått signaler om att det är riktigt trångt i vissa förråd. Vi vill därför uppmana alla boende i föreningen att rannsaka sig själva om ni har gamla cyklar stående som borde utrangeras eller säljas. Förslagsvis kan även källar- eller vindsförråd användas för att förvara cyklar som inte används för dagligt bruk. På så sätt kan våra grannar som bättre behöver platsen ges utrymme för ”aktiva” cyklar.

Tack alla som kom till informationsmötet!

Trots stormvindar och regn tog sig ett hundratal medlemmar till Palmstedtsalen och styrelsens informationsmöte den 22 november. Många hade säkert undrat kring månadsavgiften och vi kunde ge beskedet att den blir oförändrad nästa år. Vi fick många engagerade frågor bl.a. om föreningens ekonomi och renoveringar. Roligt att förslaget om Guldhedsgården togs emot så positivt! PP-bilderna från mötet kan laddas ner via länken nedan.

Glöm inte att motioner till stämman ska vara inne senast 31 januari.

Till sist, tack för applåden, den värmde!

Hälsningar Styrelsen

Info från Valberedningen

Att bo i en bostadsrätt innebär ett stort ansvar för bostaden och föreningen. Det är vi tillsammans som äger och förvaltar allt från den egna lägenheten till garage, sopstationer och planteringar. I vår förening är vi många, drygt 650 medlemmar. Storleken gör att vi kan köpa in mycket av daglig drift och underhåll, för nuvarande av Riksbyggen. Men viktiga frågor som avgifter, upprustningstakt, utveckling med mera kräver en engagerad och kunnig styrelse. I vår förening bor många som med utbildning och erfarenhet bidrar och kan bidra med ett engagemang.

Vi söker ständigt nya medlemmar som vill arbeta med dessa viktiga frågor. Är du intresserad, eller känner du någon som är? Kontakta oss!

// Valberedningen

P.S. Vi behöver också omsättning i valberedningen. D.S.

Johny Lindeberg
076 103 32 19 / Johny.lindberg@me.com

Johan Hansén
070 916 07 71 / hansenjohan06@gmail.com

Magnus Carlander
072 215 44 71 / magnus.carlander@gmail.com

Kallt i lägenheten?

Den här frågan brukar vara aktuell varje höst, så även i år. Om det är väldigt kallt i lägenheten kan en första åtgärd vara att lufta elementen. Den som inte känner sig bekväm med detta gör en felanmälan till Riksbyggen för vidare hjälp.

Röjdag i föreningen

Vi grannar klipper sly och städar vår utemiljö. Kom när du kan, hjälp till en stund och träffa grannarna! Fika serveras kl 13.00!

We neighbors meet to clear out the grounds from weeds. Come when you can, help out for a while and meet the neighbors!
We meet at Raketgatan 8. Coffee & fika are served at 13:00!

Att tänka på vid utomhusfester

Trots den regniga sommaren kan det ändå vara på sin plats att påminna om vikten av att ta hänsyn till sina grannar vid utomhusfester. I våra boenderegler (§ 13) framgår att vi som medlemmar i föreningen är skyldiga att inte störa våra grannar. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa på nätter före vardagar från kl. 22:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det kan störa dem. Det är särskilt viktigt att visa hänsyn om du har fest utomhus, eftersom du då riskerar att störa grannar i flera hus. Avsluta utomhusfesten i tid och håll nere ljudnivån så att du stör dina grannar så lite som möjligt. Tänk på att din helgdag kan vara någons arbetsdag. Prata med dina grannar om vad de tycker är bra, och känner du dig störd kontakta din granne.

Website Security Test