Invigning av Pergolan

kl 19:00 och framåt
Vid Pergolan, mellan Raketgatan 5 och 7


Utegruppen och styrelsen för BRF Norra Guldheden nr 1 bjuder in till
Invigningsfest för Pergolan

Vi är glada att kunna bjuda in er till invigningen av vår nya pergola! 

Det kommer att finnas lättare tilltugg att njuta av och vi uppmanar alla att ta med sig sin egen dryck och mugg att dricka ur (ej glas). Det blir en trevlig kväll med tillfälle att träffa grannar och njuta av vår nya pergola.

Väl mött!

På gång

Nu har renoveringen av takkuporna på Raketgatan 11 och 13 påbörjats. De kommer att kläs in i plåt och detta arbete kommer att genomföras under vecka 20 och 25. Se entreprenörens information nedan.

Rapport från årsstämma och informationsmöte den 18 april 2023

Årets föreningsstämma visade sig bli en lugn och lågmäld tilldragelse under ledning av stämmoordförande Anders Hulterström. Vid mötet slöt 54 röstberättigade medlemmar upp vilka fick ta del av styrelsens redovisning av ekonomiska situation och verksamhet under året som gått. Tre styrelseledamöter lämnade styrelsen, Anton Lundin, Henrik Larson och Lars Rehnman och ersattes i styrelsen för 2023 av Per Löfgren, Mats Berg och Tomas Bäckman.

Efter stämman följde ett informationsmöte där styrelsens arbetsgrupper; teknikgruppen, utegruppen och kommunikationsgruppen, berättade om genomförda och planerade aktiviteter. I länken nedan finns presentationen från informationsmötet.

Vattenskadan i festlokalen

Vattenskadan i festlokalen, som vi tidigare rapporterat om, visade sig vara mer omfattande än vad vi först trodde. Reparationerna pågår fortfarande och kommer att pågå tom juni månad. Det innebär att lokalen tyvärr inte kommer att kunna bokas förrän tidigast den 1 juli.

Stipendie för uppsats på kandidat eller magisternivå

Under 2023 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2023. Den ska vara dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område. Se länk för mer information: https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2023/gfr/fastighetsagarna-gfr-delar-ut-uppsatsstipendium-2023/

Årsstämma

Välkomna till årsstämma med efterföljande informationsmöte den 18 april kl 18.30 i Palmstedtsalen, Chalmers. Portarna slås upp kl 18.00 då vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

Ändringar i bostadrättslagen

Vissa ändringar i bostadsrättslagen träder i kraft den 1 januari 2023. Styrelsen kommer att se över om detta innebär att vi behöver justera våra stadgar

Återställning Dalheimersgatan

Planteringslådor, rundel och nyasfalterade gångvägar till cykelgarage

Under vintern har ytan mellan Dalheimersgatan 4-6 återställts med en grusplan omsluten av planteringslådor och en rundel i mitten. Gångvägarna till cykelgaragen har fått ny asfalt och vi har återanvänt sten från annat håll i föreningen som gångsteg på planen.

Utegruppen planerar nu hur planteringarna skall användas. Vi har många medlemmar som väntar på tillgång till en egen pallkrage och vi tänker dela upp en del av planteringslådorna i individuella utrymmen.

Website Security Test