Röjdag i föreningen

Vi grannar klipper sly och städar vår utemiljö. Kom när du kan, hjälp till en stund och träffa grannarna! Fika serveras kl 13.00!

We neighbors meet to clear out the grounds from weeds. Come when you can, help out for a while and meet the neighbors!
We meet at Raketgatan 8. Coffee & fika are served at 13:00!

Website Security Test