Årsstämma

Välkomna till årsstämma med efterföljande informationsmöte den 18 april kl 18.30 i Palmstedtsalen, Chalmers. Portarna slås upp kl 18.00 då vi bjuder på kaffe/the och smörgås.

Ändringar i bostadrättslagen

Vissa ändringar i bostadsrättslagen träder i kraft den 1 januari 2023. Styrelsen kommer att se över om detta innebär att vi behöver justera våra stadgar

Återställning Dalheimersgatan

Planteringslådor, rundel och nyasfalterade gångvägar till cykelgarage

Under vintern har ytan mellan Dalheimersgatan 4-6 återställts med en grusplan omsluten av planteringslådor och en rundel i mitten. Gångvägarna till cykelgaragen har fått ny asfalt och vi har återanvänt sten från annat håll i föreningen som gångsteg på planen.

Utegruppen planerar nu hur planteringarna skall användas. Vi har många medlemmar som väntar på tillgång till en egen pallkrage och vi tänker dela upp en del av planteringslådorna i individuella utrymmen.

Förbättringsarbete elnät

Som ni kanske sett via anslag i våra entréer påbörjar Göteborgs energi nu ett förbättringsarbete av elledningarna i området. Detta kommer att få en del praktiska konsekvenser. En kopia av anslaget ser ni nedan.

Angående inbrott

Flera boende har tyvärr drabbats av att inbrott i sina förråd. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp som, i samverkan med förvaltaren, kommer att undersöka vilka möjligheter vi i föreningen har att förebygga dessa inbrott. Vissa saker kan vi göra redan nu, till exempel:

* vara noga med att stänga entré-, källar- och vindsdörrar ordentligt och se till att de går i lås

*genast anmäla till förvaltaren om en nyckel försvinner. Det är viktigt för att ha kontroll på vilka nycklar som är i omlopp. Om obehöriga kommit över en nyckel kan den blockeras av fastighetsskötaren och blir därmed oanvändbar.

*aldrig lämna ut portkoden till obehöriga. Vid leverans av varor eller mat skall kontakt ske via telefon

*portkoderna kommer att bytas var 6:e månad

Vi närmar oss årets slut!

Snart har 2022 passerat och vi kan konstatera att det varit ett händelserikt år i vår omvärld. Detta påverkar förstås oss alla som personer och även vår förening. Vi i styrelsen har uppmärksammat att medlemmarna bär på frågor, inte minst gällande ekonomi och energi vilket också framkom vid vårt välbesökta informationsmöte som hölls i Palmstedtsalen på Chalmers den 7 december. Efter att tålmodigt ha väntat in det utlovade, men försenade, fikat kunde ett 80-tal intresserade och engagerade medlemmar med frågor, förslag och diskussionsinlägg bidra till ett konstruktivt möte. För er som inte kunde komma hittar ni vår Powerpoint presentation här:


En fråga som verkligen berört oss alla är temperaturen i våra lägenheter. Ovanligt många klagomål har framförts och Riksbyggen har fått i uppdrag att justera inflödet av värme från fjärrvärmeverket så att vi får en mer behaglig temperatur i lägenheterna. Vi hoppas att det kommer att märkas snart.

Med detta tackar vi för nu och önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Pergola klar

Pergolan mellan Raketgatan 5-7

Lagom till kylan, men innan tjälen kom i backen, kom förankringen till pergolan på plats. Under en knapp veckas tid har vi kunnat följa bygget som nu är klart.

Utegruppen planerar under nästa år att göra pergolan till ett mysigt uterum genom att lägga gårdsgrus på marken, lyfta in en bänk och plantera klätterväxter.

Informationsmöte 2022

Den 7 december bjuder Styrelsen in till det årliga Informationsmötet i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1. Insläpp sker kl 18:00 och mötet börjar 18:30.

Styrelsen kommer informera om arbetet som skett under året och om budget och planerat underhåll för nästa år. Det kommer finnas tid och möjlighet att ställa frågor.

Det bjuds på kaffe och smörgås.

Välkommna!

Website Security Test