Medlem

Som medlem i vår bostadsrättsförening finns det ett antal förmåner och ett antal förpliktelser. Ansvarsskildringen mellan medlem och förening finns i föreningens stadgar och boenderegler, se nedan.
I vår välkomstfolder, också nedan, hittar man grundläggande information om vårt område, så som sopsortering och  bredbandsutbud.


Sopsortering

På nedan karta över vårt område hittar man våra återvinningsstationer. Obs. tänk på dina grannar och undvik att slänga t ex glas efter kl 20.00.

Det är viktigt att vika ihop kartonger och komprimera avfallet så mycket som möjligt.


Försäkringar

Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna. 

Bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. Vid försäkringsärende så ange föreningens organisationsnummer som är 769604-7690 så hittar dom lättare vår försäkring.


Borttappad nyckel
Föreningen använder ett digitalt nyckelsystem. Om du tappar bort din nyckel är det viktigt att du så fort som möjligt gör en felanmälan gentemot Riksbyggen och vår fastighetsskötare. Detta för att blockera nyckeln i systemet och minimera risken att obehöriga använder nycklarna.

Länk till FELANMÄLAN
Tel: 0771 860 860

Andrahandsuthyrning
Föreningen kan godkänna andrahandsuthyrningar ett år i taget och i högst två år totalt. Under särskilda omständigheter kan detta förlängas. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste detta godkännas av styrelsen.

För mer information läs,  ”rutin för andrahandsupplåtelse av lägenhet” . Det är också bra att läsa igenom Fastighetsägarnas informationsblad om andrahandsuthyrning innan man hyr ut, så att att man vet sina juridiska rättigheter och skyldigheter.

För andrahandsuthyrning  måste man kontakta styrelsen med följande blankett. Blanketten skriver du under och skickar digitalt till styrelsen@brfnorraguldheden.se.

Vid behov är det även möjligt att lämna in ansökan i pappersform i styrelsens brevlåda på Raketgatan 7 (brevlådan finns vid nedgången till källaren). Observera dock att det då kan ta lite längre tid innan styrelsen noterar att den inkommit. 

Riksbyggen informerar sedan beslut till medlem.

Ombyggnad av lägenhet
Ombyggnad som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga väggar, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, rivning av väggar, installation av braskamin eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Medlem/hyresgäst som installerar egen sekundär värmekälla, så som kamin/braskassett får betala för den extra sotning som detta kräver.

Vid installation av fläkt till kök gäller kolfiberfläkt. Det är ej tillåtet att koppla fläkt till frånluftsuttag.

Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får ej förekomma före kl 09:00 och efter kl 17:00. Informera dina grannar i god tid inför ev. störningar.

För ombyggnad av lägenhet ska man kontakta styrelsen med följande blankett. Blanketten skannas sedan och skickas in till styrelsen@brfnorraguldheden.se, alternativt lämnas blanketten i brevlådan till styrelsens lokal på Raketgatan 7. Riksbyggen informerar sedan beslut till medlem.

Parkering
Boendeparkering finns att tillgå längs med Raketgatan, Daniel Petterssons gata, Dalheimersgatan och Reutersgatan samt på markerade platser. Besöksparkering endast på markerade platser.

Var snäll mot din granne. Lämna inte alltför mycket plats mellan bilen framför eller bakom dig när du parkerar längs med gatan. Utnyttja parkeringsutrymmet effektivt!

Föreningen förfogar även över 27 garage och 6 laddplatser som går att hyra genom att ställa sig i kö via Riksbyggen. Det gör man genom att logga in på Mitt Riksbyggen och gå till sektionen ”Bilplatser & förråd”. När en plats blir ledig erbjuds den till den person i kön som har flest ködagar. 

Lokaler
Våra tillgångar innefattar en föreningslokal, en övernattningslägenhet, ett gym och ett hobbyrum. Mer information står på vår sida om lokaler. Där finns även en kalender som visar lediga tider för bokningarna.

Säkerhetsdörr
Är du intresserad av att byta till en säkerhetsdörr? Nedan finns ett erbjudande från Secor.

Aktuellt pris 2024 är 22,100:- inkl moms monterat o klart med 5 års garanti, då ingår även montaget av klackfoder i ek runt dörren. 

 

Bredband och TV

Föreningen har sedan 2020 kollektivanslutning till bredband och TV genom Ownit. Router och TV-box tillhör lägenheten och skall därför lämnas kvar vid flytt. Lägenhetsinnehavare är ansvarig för att uppdatera och att ersätta dem om de inte fungerar. Vid överlämnande av lägenheten skall alltid router och TV-box från Ownit finnas. Om du har problem med din router eller TV-box, kontakta Ownit. Det gör du lättast på ownit.se.

Website Security Test