Utemiljö

Utegruppen drivs av föreningens medlemmar tillsammans med styrelsen. Målet är att underhålla och utveckla utemiljön i föreningen som bland annat omfattar planteringar, bänkar, odlingslådor, träd, buskar och naturområden. 

Om du vill vara med och påverka utemiljön kan du utan föranmälan delta på ett av våra möten. Tid och plats för nästa möte får du enklast genom att kontakta ute@brfnorraguldheden.se. Att vara med i utegruppen är ett väldigt bra sätt att få lära känna sina grannar och ställa frågor om området till veteraner i föreningen.

Utegruppen anordnar fyra stående aktiviteter varje år, en planteringsdag och en röjdag både på våren och på hösten.

Planteringsdagen
Vi byter växter i krukorna framför varje trappuppgång två gånger om året, vår och höst. Utegruppen väljer och beställer växterna. 

På planteringsdagen, en lördag eller söndag, grupperar vi växterna efter varje trappuppgång utanför garaget vid Aikidoklubben och medlemmarna hämtar och planterar dem i krukan/krukorna vid sin trappuppgång. Skottkärra, planteringsspadar och extra jord finns tillgängligt. Tid och plats aviseras på anslagstavlan i trappuppgången i god tid.

Röjdagen
Vi har förmånen att bo på en grönskande kulle, men det växer lite väl bra på sina ställen. För att hålla våra naturområden öppna och begränsa träd, sly och buskar samlas vi två gånger om året, på en lördag eller söndag, för att röja av de områden där det växt igen. 

Föreningen har sågar, sekatörer, grensaxar och skottkärror att låna ut, men ta med arbetskläder och handskar. 

Efter någon timmes jobb bryter vi för fika med macka, bulle, te och kaffe, och fortsätter efter det i ytterligare en timme eller två.

Tid och plats aviseras på anslagstavlan i trappuppgången i god tid.

Röjdag. Bild Julie Gold

Skräpplockning
I samband med containerdag anordnar utegruppen skräpplockning i föreningen. Tid och plats står på samma lapp som datum för containern, och meddelas via en lapp i trappuppgången.

Information avseende odlingslådor
Föreningen har placerat ut odlingslådor på ett flertal olika platser i föreningen. Odlingslådorna har varit hett eftertraktade och i skrivande stund är det kö för att få tillgång till en odlingslåda. För närvarande finns det c:a 70 odlingslådor utspridda i olika lägesområden A, B osv. enl karta nedan. 

Boende i föreningen kan få låna och disponera en låda. Man blir hänvisad en plats enligt Utegruppens kösystem. Om den tilldelade platsen inte är optimal kan man stå över erbjudandet och vänta på en mer lämplig plats. Man får i så fall behålla sin plats i kön.

Så länge det är kö delar vi endast ut 1 odlingslåda per hushåll. Den är gratis att låna men den boende står för jord och växter. Vattentillgång finns vid Dalheimersgatan 5 och Raketgatan 4, 5 och 6. Vattenutkastarnyckel får man införskaffa själv. Man får behålla odlingslådan så länge man odlar aktivt och bor kvar i området. 

Maila Utegruppen på ute@brfnorraguldheden.se för att få tillgång till odlingslåda eller ställ dig i kö om det inte finns någon ledig. Kom också ihåg att meddela Utegruppen om ändrade förhållanden så att någon annan får glädje av att odla.

Galleri över några av medlemmarnas pallkragar

Frodiga pallkragar. Bild Julie Gold

Bild: Julie Gold
Website Security Test