Utemiljö

Utemiljögruppen drivs, tillsammans med styrelsen, av de eldsjälar som inom föreningen verkar för en trivsam utomhusmiljö. Utegruppens mål är inte bara att underhålla en trevlig miljö med vacker växtlighet i vårt område, utan också att knyta gemenskap via de aktiviteter som vi gör i vårt område.

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att ta del av vår fina utemiljö och att använda den som en tillgång i boendet. Ett sätt är att upplåta ytor för odling i pallkragar.
Efter en inventering har vi i Utegruppen ett preliminärt förslag på möjliga platser. På dessa platser är det fritt fram att odla. Föreningen köper in och tillhandahåller pallkragarna som disponeras utan kostnad. Varje pallkrage ska vara försedd med hus- och lägenhetsnummer väl synligt. Till att börja med gäller begränsningen två pallar per lägenhet.
Vi lämnar dessa tillstånd för en växtsäsong i taget, med början i juni 2017. Till hösten gör vi en utvärdering och tar därefter beslut om en eventuell förlängning. Platserna är markerade med kryss på översiktskarta (bilaga), där varje kryss motsvarar en pallkrage 120×80 cm.

Vid intresse av odling i pallkragar, kontakta Utegruppen via ute@brfnorraguldheden.se.

Website Security Test