Ekonomi

Årsredovisning och Årsstämmoprotokoll:

 

 

Avnotering eller ändring av pantbrev ska skickas till:
Riksbyggen
Ekonomicenter
Box 540
721 09 Västerås

Ekonomigruppen
Ekonomigruppen leds av Barbara Lundberg och Alexander Krook. Ekonomigruppen håller i attestering samt strategisk ekonomisk planering för föreningen.

Vision
BRFs, Norra Guldheden Nr 1, styrelses arbete skall kännetecknas av en långsiktig, uthållig och effektiv ekonomistyrning som baseras på våra medlemmars vilja samt ett väl planerat underhåll av våra byggnader och markområden – allt i syfte att skapa trivsel och värde för medlemmarna.

Website Security Test