Arborist i området

I början av april kommer det en arborist till området för att ta beskära träd som växer för nära våra hus.

Anledningen till att beskära våra träd är att träd som växer för tätt inpå ett hus har negativa effekter i form av ökad fukt och grenar som slår mot fasaden. Fri sikt närmast husen skapar också en större trygghetskänsla.

För att spara in på transporter kommer de grenar som kapats från träden att läggas i högar i väntan på röjdagen den 13e april. I samband med röjdagen beställer vi som vanligt bortforsling av det sly som vi tagit ner under röjdagen tillsammans med de av arboristen beskurna grenarna.

Website Security Test