Fasadrenovering på Dalheimersgatan 3

Långvariga fuktproblem på Dahlheimersgatan 3 har lett till att fasaden måste renoveras. Vi har nu fått bygglov för en ny fasadbeklädnad med så kallad tjockputs, dvs samma metod som vi kan se på Raketgatan 1. Projektet startar i februari och beräknas pågå till och med maj.

Website Security Test