Laddpool för elbilar

Under sommaren 2022 installerade föreningen fem nya elbilsladdare vid Guldhedsgården som kommer att vara tillgängliga för alla föreningens medlemmar med elfordon i en s.k. ”laddpool”. De nya laddplatserna kommer alltså till skillnad från de tidigare inte att vara uthyrda till enstaka medlemmar. I laddpoolen kan man ställa sitt fordon under pågående laddning för att sedan omedelbart flytta det när fordonet är färdigladdat, för att göra plats åt nästa medlems fordon – likt en bensinstation för elbilar. Med denna satsning ämnar föreningen bidra till en mer hållbar utveckling samt sänka tröskeln för våra medlemmar som vill skaffa laddbara fordon.

Kostnad och tillgänglighet

 • 3.00 SEK / kWh
 • Trängselavgift om 1 SEK / min om bilen inte flyttas inom 30 min från avslutad laddning i enlighet med reglerna (dock senast kl. 08:00 morgonen efter laddning nattetid oavsett om laddning pågår eller ej)

Varje medlem betalar sin egen förbrukning av el. Kostnaden för laddning debiteras periodvis på medlemmens avgiftsavi via Riksbyggen. Laddpoolen är helt självfinansierad. Förändringar av pris eller regler kommuniceras till laddpoolens medlemmar via email samt uppdateras på denna sidan.
Det finns inget bokningssystem för laddpoolen, utan principen först till kvarn gäller. Vi ber alla medlemmar att visa hänsyn mot varandra – undvik att ställa dig vid en laddare nattetid om du t.ex. inte behöver ladda i mer än 2-3 timmar.

Laddpoolens regler
För att skapa så hög tillgänglighet som möjligt med vår begränsade skara laddare finns det regler som man som medlem i laddpoolen måste följa.

Som medlem i laddpoolen…

 • värnar man om utrustningen (laddare, fundament, skyltning etc.) och bidrar till att gemensamt hålla god ordning på laddpoolsparkeringarna
 • laddar man endast sitt egna hushålls fordon för privat bruk (dvs. ej bilar som används i kommersiellt bruk eller som inte är medlemmens egna)
 • flyttar man sitt fordon så snart det är färdigladdat för att skapa tillgänglighet för nästa medlem som behöver laddaren
  1. om fordonet inte flyttas inom 30 min från avslutad laddning (dvs. fullt batteri, eller på annat sätt avbruten laddning) får medlemmen betala trängselavgift, f.n. 1 SEK/min
  2. om medlemmen upprepade gånger bryter mot tidsgränsen stängs denne av från att använda laddpoolen
  3. undantag från 30-minutersgränsen gäller alla veckodagar mellan 22:00 och 08:00 efterföljande dag. Dvs. om fordonet laddats nattetid skall det flyttas senast kl. 08:00 oavsett om laddning pågår eller ej.
 • felanmäler man trasig utrustning eller felaktig användning av laddpoolen via styrelsens funktionsmail: styrelsen@brfnorraguldheden.se


Så här får du tillgång till laddpoolen:

 1. Ladda ner appen Easee till er smartphone och skapa ett konto med er mail samt telefonnummer
 2. Fyll i registreringsformuläret – läs noga igenom reglerna för laddpoolen!
 3. Väl inloggad i Easee-appen välj fliken ”Easee Keys” i menyn och klicka sedan på ”Lägg till”. Här skannar ni in valfritt RFID-kort (t.ex busskort eller betalkort) med er smartphone och länkar därigenom kortet till ert konto.
 4. Inom 2-3 dagar får ni ett SMS med en bekräftelse på er inbjudan till laddpoolen. Ni är nu redo att ladda.


Väl vid laddaren:

 1. Parkera fordonet vid laddaren på ett sätt som möjliggör för de närliggande platserna att användas
 2. Sätt in kabeln i laddare samt bil, dioden på laddaren börjar nu blinka vitt i väntan på autentisering
 3. Lägg ditt RFID-kort mot laddarens framsida, du kommer nu höra en signal. Dioden lyser grönt för att bekräfta att laddningen godkänts och startas (kan ta upp till 20 sek. första gången). Under pågående laddning pulserar dioden i vitt ljus.

Om något går snett
Från testerna som gjorts innan laddpoolens lansering uppdagades att vissa RFID-kort inte är kompatibla med våra laddare, även om de går att läsa in i appen med er smartphone. Om ni inte hör någon signal när ni lägger RFID-kortet mot laddaren är detta en trolig orsak. Testa då att använda ett annat RFID-kort (ex. kontaktlöst betalkort, passerkort, laddbricka från en publik operatör, RFID-tag etc.). På hemsidan Easee Support finns mer information om detta och andra ev. problem man kan behöva hjälp med.

Om kabeln fastnar i laddaren finns en lite video här hur man kan göra ifall detta händer. Bra att kommunicera ut till boende 


Om problemet kvarstår var god maila styrelsen på vår funktionsmail och märk ämnesraden med ”Support laddpool”.

Teknisk information
Laddpoolen består av fem stycken Easee Charge-laddare med Typ 2-uttag. Varje laddare har en maximal laddeffekt om 22kW (trefas AC). I dagsläget är det dock få bilmodeller på marknaden som kan ladda med 22kW effekt med AC – hur snabbt din specifika bilmodell kan ladda kan du läsa om i bilens manual.

Easee Onlineportal finner du som användare information om din laddningshistorik.

Generellt sett laddar en laddhybrid (PHEV) långsammare (färre kW) än en elbil (EV). Däremot har en elbil behov av att ladda under en längre tid än en laddhybrid då batteriet tenderar att vara mycket större. Det rekommenderas därför att elbilar får företräde till laddning under nattetid, för att på så sätt öka nyttjandegraden av laddpoolen, och undvika att fordon tar upp en plats nattetid utan att faktiskt ladda.

Om du flyttar eller byter bil

Anmäl till ansvarig för laddpoolen via styrelsemailen om:

 • du flyttar från föreningen. Därmed avslutas också ditt medlemskap i laddpoolen
 • du väljer att sälja din el/hybridbil och istället köra med andra drivmedel. Även då avslutas ditt medlemskap i laddpoolen.
 • du byter till en annan el/hybridbil. Då behöver registreringsnumret justeras i laddpoolen
Website Security Test