Västlänken – sprängningar

Som säkert många märkt, så hörs och känns ljudet från sprängningarna från Västlänkens servicetunnel mer och mer. Tunneln kommer att passera ca 50 meter från Raketgatan 15.
Den 6/3 placerades bullermätare ut i cykelkällaren på Raketgatan 15 och i pannrummet på Raketgatan 12. Mätarna skall hjälpa till att kontrollera att inte gränsvärdena överskrids. 

Website Security Test