Ownit – TV, uppkopplingshastighet mm

TV: Som en del av våra medlemmar märkt så förkommer det störningar/frysningar i tv sändningen. Ownit har lokaliserat problemet. Det krävs byte av ett antal switchar i området. Detta arbete är planerat att genomföras under de närmaste veckorna. När arbete utförs kommer uppkopplingen ligga nere under en kort tid. Är du berörd av det arbetet kommer du att aviseras av Ownit när tjänsten kommer ligga nere.

Uppkopplingshastighet: Självklart vill vi och skall vi få den utlovade hastigheten på vår uppkoppling i föreningen. Tänk på att det kan vara stor skillnad på vilken hastighet du kan ta emot om din apparat är kabelansluten jämfört med hastigheten dina trådlösa apparat kan hantera. Det är din apparats fasta nätverkskort/wi-fi kapacitet som sätter begränsningarna för vilken hastighet du kan surfa med exempelvis.

Egen felsökning: Om du upplever långsam eller svajig uppkoppling när du använder wi-fi uppkopplingar så kan du pröva att ladda ner och använda Ownits app Ownit Fixit. Den är lätt att använda och en fördel är att din felsökning loggas i Ownits system vilket underlättar vid en eventuell kontakt med Ownit om du inte får ordning på din uppkoppling.

Allmänt: Om du upplever problem eller brister med leveransen av Ownits tjänster är det viktigt att du själv felanmäler detta till Ownits kundtjänst. Får du inte hjälp med ditt problem så meddela styrelsen så att vi får kännedom om problemet.

Website Security Test