Angående inbrott

Flera boende har tyvärr drabbats av att inbrott i sina förråd. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp som, i samverkan med förvaltaren, kommer att undersöka vilka möjligheter vi i föreningen har att förebygga dessa inbrott. Vissa saker kan vi göra redan nu, till exempel:

* vara noga med att stänga entré-, källar- och vindsdörrar ordentligt och se till att de går i lås

*genast anmäla till förvaltaren om en nyckel försvinner. Det är viktigt för att ha kontroll på vilka nycklar som är i omlopp. Om obehöriga kommit över en nyckel kan den blockeras av fastighetsskötaren och blir därmed oanvändbar.

*aldrig lämna ut portkoden till obehöriga. Vid leverans av varor eller mat skall kontakt ske via telefon

*portkoderna kommer att bytas var 6:e månad

Website Security Test