Förbättringsarbete elnät

Som ni kanske sett via anslag i våra entréer påbörjar Göteborgs energi nu ett förbättringsarbete av elledningarna i området. Detta kommer att få en del praktiska konsekvenser. En kopia av anslaget ser ni nedan.

Website Security Test