Rapport från årsstämman den 17 april 2024

Årsmötet började med mingel i Palmstedtsalen på Chalmers, där smörgås och varm dryck serverades. Det egentliga mötet började kl 18.30 och 56 röstberättigade personer prickades av i röstlängden. Mötet kom att pågå längre än vad som varit vanligt de senaste åren. Anledningen var att ett par punkter blev föremål för lite längre diskussioner, framför allt gällde det underhållsplanen och motion nummer 6.

De avgående styrelsemedlemmarna Alexander Krook, Tomas Bäckman och Tomas Pringle tackades för sitt arbete under året, liksom avgående medlem i valberedningen, Birgitta Kyrö Mattsson. Tre nya styrelsemedlemmar valdes in: Nadja Lindhe, Stefan Spånberg och Robin Magnusson. Till ny förvaltningsrevisor valdes Martin Bernin som efterträder Göran Johannisson. Ny ledamot i valberedningen blev Thomas Pringle. Valberedningen har dock fortfarande en vakant plats. Valberedningens sammankallande Johny Lindberg var därför angelägen om att uppmuntra intresserade personer att ta kontakt för att få veta mer om uppdraget.

Avslutningsvis uppmanade ordförande Kristina Hulterström intresserade personer att anmäla sig till den arbetsgrupp som skall bildas och i samarbete med styrelsen utveckla projektet Guldhedsgården. Eftersom årsstämman drog ut på tiden bedömde styrelsen att det efterföljande informationsmötet inte kunde genomföras som planerat. Intresserade medlemmar kan ändå få en uppfattning om det tänkta innehållet via den PP-presentation som ligger inlagd nedan. Protokollet från årsstämman ligger inom kort inlagt på Mitt Riksbyggen https://mitt.riksbyggen.se/styrelsearbete/styrelsestod/dokument/

Snart är det årsstämma!

Årsstämman närmar sig och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer. Vi har i år fått in flera motioner, styrelsen lägger fram en proposition med anledning av ändringar i bostadsrättslagen och nya styrelsemedlemmar ska väljas in. I direkt anslutning till årsstämman följer ett informationsmöte där styrelsen presenterar vad som skett under året som gått och vad som närmast står för dörren. Där kommer Projekt Guldhedsgården ges särskild uppmärksamhet.  

Trasig laddbox

En av laddboxarna i vår laddpool har tyvärr havererat. Vi har ett skadeärende på gång med leverantören och hoppas på en att kunna installera en ny box så snart som möjligt. De övriga fyra boxarna fungerar fint som tidigare.

Röjdag våren 2024

Den 13 april anordnar vi röjdag för att göra det ännu prydligare i vår förening. Läs mer om vad som brukar hända på röjdagen här: https://www.brfnorraguldheden.se/utegruppen/

Vi rekommenderar att ta på sig oömma kläder och arbetshandskar. Sekatörer, grensaxar och sågar finns att låna. Vi bjuder på fika och ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och området vi bor i bätttre.

Arborist i området

I början av april kommer det en arborist till området för att ta beskära träd som växer för nära våra hus.

Anledningen till att beskära våra träd är att träd som växer för tätt inpå ett hus har negativa effekter i form av ökad fukt och grenar som slår mot fasaden. Fri sikt närmast husen skapar också en större trygghetskänsla.

För att spara in på transporter kommer de grenar som kapats från träden att läggas i högar i väntan på röjdagen den 13e april. I samband med röjdagen beställer vi som vanligt bortforsling av det sly som vi tagit ner under röjdagen tillsammans med de av arboristen beskurna grenarna.

Välkomna till årsstämma!

Den 17 april kl 18.30 är det dags för föreningens årsstämma som äger rum på Chalmers i Palmstedtsalen. Portarna öppnar redan kl 18.00 för mingel, mackor och varm dryck.

Fasadrenovering på Dalheimersgatan 3

Långvariga fuktproblem på Dahlheimersgatan 3 har lett till att fasaden måste renoveras. Vi har nu fått bygglov för en ny fasadbeklädnad med så kallad tjockputs, dvs samma metod som vi kan se på Raketgatan 1. Projektet startar i februari och beräknas pågå till och med maj.

Lokaler och förråd

I föreningen finns ett antal lokaler och förråd som hyrs ut, vilket är en bra inkomstkälla för föreningen.  Flera kontrakt har några år på nacken så det finns behov av att se över dessa. En inventering av samtliga lokaler och förråd har genomförts av vår förvaltare under året och nu återstår för styrelsen att se över samtliga kontrakt och hyresnivåer.

Website Security Test