Angående inbrott och cykelstölder

Med anledning av att vi återigen drabbats av ett flertal cykelstölder har styrelsen beslutat att granska loggarna för våra nycklar (Iloq) på Raketgatan 3 och 11 för att se om det finns ett mönster och därigenom upptäcka om någon nyckel är ”på vift” och används otillbörligt.


Vi vill samtidigt uppmana alla boende att se över så att man har kontroll på alla nycklar som man registrerat. Alla lägenheter ska ha minst 3 nycklar.

Saknar man en nyckel är det viktigt att man genast anmäler detta så att denna nyckel kan spärras i systemet.

Website Security Test