Bredband – försening

Dessvärre har det uppstått problem med inkopplingen av Ownits fiber i de kopplingspunkter som finns i området. I dagsläget är fibern i fastigheterna individuellt uppkopplade mot en centralhall under Telias regi. Ownit förväntade sig att det skulle finnas en central koppling för områdets fiber, helt frikopplat från Telia. För att möjliggöra detta krävs att ett områdesnät i installeras, vilket i sig även är en framtidssäkring. Ownit ser i nuläget vilken arbetsinsats detta kräver och huruvida det kan rymmas inom befintligt avtal. Parallellt arbetar vi på att hyra befintlig infrastruktur av Telia för att komma igång tidigare.

Vi förstår att det skapar stor olägenhet, irritation och extra arbete för våra medlemmar. Rådet är att kontakta tidigare leverantör av bredbands och tv tjänster för att förlänga/förnya tidigare abonnemang tills dess att Ownit kan garantera leverans av utlovade tjänster. Ett rimligt, uppskattat startdatum sätts nu tyvärr till 2020-01-31. Ownit, Telia och Comhem har inlett diskussioner för hur man ska hantera ev nya startavgifter med mera för medlemmar som redan sagt upp sitt abonnemang, vilket ni kan referera till. Särskilt Telia har varit medvetna om bytet och bör ha kunnat reagera på de tekniska svårigheterna gällande detta, och därmed nu ha som avsikt att lindra skadan gentemot sina kunder.

Alla tidigare, befintliga tjänster från Telia och Comhem är oförändrade, vilket betyder att TV/internet från dessa går att fortsätta använda. Har man sagt upp TV via Telia finns det en möjlighet att använda de analoga nätet från Comhem också.

Styrelsen har varit tydligen gentemot Ownit gällande förväntningar och gett alla möjligheter för att studera hårdvara på plats. Vi fick reda på detta på dagen för driftsättning och har därför inte kunnat haft bättre framförhållning.


Vi kommer att hålla föreningens medlemmar informerade så snart ny relevant information finns i frågan.

/Styrelsen

Brandvägar – uppdatering

Nu börjar äntligen brandvägar i området bli klara. Räddningstjänsten har
varit ute och provkört med godkänt resultat. I utbildningssyfte kommer även fler brandkårsteam göra likadant vid tillfälle framöver.

På grund av oförutsedda hinder har brandvägen vid Raketgatan 13 fördröjts, detta kommer att utföras till våren 2020.

Testkörning – Brandvägar

Som en del av besiktningen av kommer räddningstjänstens fordon att testköra brandvägarna.
Då räddningstjänsten alltid har jour så har det varit svårt att boka in
ett specifikt datum, men troligtvis kommer detta ske den 8/10.

Information ang arbete med brandvägar

Vi har upphandlat arbetet från Markteknik Sverige AB för att
anordna räddningsvägar och uppställningsplatser för
räddningstjänstens höjdfordon till våra höga byggnader efter
föreläggande från Räddningstjänsten. Arbetet kommer att
påbörjas v32, den 5 augusti 2019 och beräknas hålla på till och med
oktober 2019.
Under tiden kommer Markteknik att etablera byggbodar på
gräsmattan mellan Raketgatan 5 och 7.
Vissa träd kommer att tas bort och nya brandvägar och
uppställningsplatser kommer att etableras. Störst påverkan vid
ingångarna och marken runtomkring kommer det att vara kring
Raketgatan 4, 6, 8, 12, 11, 13 och 15.
Även lekplatsen mellan Raketgatan och Daniel Petterssons gata
kommer att påverkas.


För frågor, kontakta styrelsen@brfnorraguldheden.se, ange
”Brandvägar” i ämnesraden. Alternativt kontaktpersonerna på
Markteknik Sverige AB
Benny Axelsson Kristian Kling
031-3361389 031-3361387


Vi hoppas att det inte kommer att störa alltför mycket. Det är ju
för vår säkerhet i området som detta görs.
Sommarhälsningar
Styrelsen
Brf Norra Guldheden

Information om start för kollektiv bredbandsanslutning


Den kollektiva bredbandsanslutningen som röstades igenom på stämman kommer att driftsättas under hösten. Det krävs en del arbete i våra fastigheter som leverantör Ownit hanterar.

Startdatum planeras till måndagen den 4 november 2019.

Ambitionen är att alla hus ska vara redo samtidigt och att nuvarande internetuppkopplingar ska kunna användas även en tid efter detta. Redan nu är det tid att se över bindningstiden på era befintliga abonnemang och säga upp dessa för att undvika onödiga kostnader.

Mer information specifikt för varje hus och kring logistiken kommer efter sommaren.

Parkering Raketgatan 13

Gatukontoret har tillsammans med Räddningstjänsten tagit bort möjligheten att parkera i korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan. Vi ber er därför att uppmärksamma skyltningen utanför Raketgatan 13. Den nya skyltningen innebär att det är förbjudet att parkera 10 meter innan korsningen (i höjd med häcken) fram till nästa skylt. Denna ändring är gjord för att Räddningstjänsten skall ha möjlighet att komma fram till våra hus i händelse av brand.