Containers för större avfall

Framåt kommer föreningen att ställa ut container för större avfall 5ggr/år (ej under juli månad), tidigare har vi haft 4ggr/år.
Containerna kommer vara lägre än de som tidigare använts. Genom att byta till dessa lägre kommer man åt att slänga från alla sidor av containern. Förhoppningen är att det ska fungera bättre då tidigare container med höga väggar har skapat ett berg av skräp och mycket har ställts vid sidan av containern.

Website Security Test