Parkeringsvakter tillbaka

Den 1 mars 2017 kommer Q-Park återuppta bevakningen på föreningens mark framför och runt hus, garage m.m.
Bevakningstiden för i- och urlastning kommer att förlängas till 20 minuter jämfört tidigare 10.

Undantag:
Yrkesfordon som är stripade får parkera på föreningens mark mellan 07:00 – 18:00. Jourfordon (Stripade Lås, VVS och El) får parkera kortare tider dygnet runt. Samt hemtjänsten i sina Gröna Göteborgs stad bilar.

Website Security Test