På gång

Nu startar renovering av Raketgatan 4, där följande åtgärder genomförs:

• Fasader renoveras, målas samt hydrofoberas, tegelbalkar byts
• Nya balkongplattor och balkongräcken 
• Renovering av samtliga fönster och fönsterdörrar
• Nya tak och avvattning 
• Nya källardörrar 
• Målning av sockel/grund

På Raketgatan 11, norra sidan, genomförs byte av fönster.

Website Security Test