Värmen i våra hus

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång. 

Man kan alltid lufta sina radiatorer, men var försiktig och rucka inte för hårt. Fastighetsskötaren kan också hjälpa till med detta om man inte vill göra det själv.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

  • Täta fönster och dörrar med tätningslister
  • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
  • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
  • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
  • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
  • För er som har öppna spisar: se till att spjället är stängt (handtaget i vågrät position)
  • kontrollera också att spjället fungerar, det kan fastna och behöver då åtgärdas (av medlem)
  • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
  • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationenPå Göteborgs energis hemsida: www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips
Website Security Test