Rapport från årsstämma och informationsmöte den 18 april 2023

Årets föreningsstämma visade sig bli en lugn och lågmäld tilldragelse under ledning av stämmoordförande Anders Hulterström. Vid mötet slöt 54 röstberättigade medlemmar upp vilka fick ta del av styrelsens redovisning av ekonomiska situation och verksamhet under året som gått. Tre styrelseledamöter lämnade styrelsen, Anton Lundin, Henrik Larson och Lars Rehnman och ersattes i styrelsen för 2023 av Per Löfgren, Mats Berg och Tomas Bäckman.

Efter stämman följde ett informationsmöte där styrelsens arbetsgrupper; teknikgruppen, utegruppen och kommunikationsgruppen, berättade om genomförda och planerade aktiviteter. I länken nedan finns presentationen från informationsmötet.

Website Security Test