Obehöriga i trappuppgångarna

Boende på Raketgatan 3 har vid två tillfällen under kort tid påträffat personer som suttit i trapphuset. 
Vi ber er alla att hjälpas åt med ökad vaksamhet och att inte släppa in obekanta.

Website Security Test