Hänt sen sist

Föreningen har nu genomfört årets ordinarie föreningsstämma. Efter inledande mingel med smörgås, kall eller varm dryck genomfördes stämman under ledning av stämmoordförande Anders Hulterström. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och hela styrelsen kommer att sitta kvar ett år till. Ny i styrelsen är Thomas Pringle som träder in som suppleant. Föreningens avgående medlemsrevisor avtackades med blommor. Han ersätts nu av Göran Johannisson. 

Efter den ordinarie stämman presenterade styrelsens olika arbetsgrupper vad som är på gång för närvarande och besvarade frågor som dök upp.

Website Security Test