Brandvägar – uppdatering

Nu börjar äntligen brandvägar i området bli klara. Räddningstjänsten har
varit ute och provkört med godkänt resultat. I utbildningssyfte kommer även fler brandkårsteam göra likadant vid tillfälle framöver.

På grund av oförutsedda hinder har brandvägen vid Raketgatan 13 fördröjts, detta kommer att utföras till våren 2020.