Parkering – Byte av sida

Daniel Petterssons Gata och Raketgatan
Från och med den 27 februari 2019 kommer boendeparkeringen
att ändras till vänster sida på Daniel Petterssons gata. På samma
sätt som det är ändrat på Raketgatan.
Vi gör denna ändring tillsammans med Trafikkontoret, Polis och
Räddningstjänsten inför arbetet med brandvägar för att få behålla
så många parkeringsplatser som möjligt.
På Daniel Petterssons gata så kommer alltså boendeparkeringarna
och förbudet att parkera fordon att byta sida.
I korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan ska parkering i korsning inte vara tillåtet på den östra sidan av korsningen, där tiometers-regeln istället kommer att gälla. Trafikkontoret kommer att ändra på befintlig skyltning så var lite uppmärksamma på hur och var ni parkerar.

Allt detta arbete görs mellan 09:00-12:00 när det är parkeringsförbud.

Website Security Test