Här kommer en liten rapport från styrelsen om frågor som vi just nu arbetar med

Positivt resultat av radonmätningen  

Som vissa av er vet har efter årsskiftet radonmätningar ägt rum i några lägenheter i föreningen. Anledningen till detta är att bostadsrättsföreningen, som en förebyggande åtgärd när det gäller inomhusmiljö, har ansvar för att se till att radonhalten i fastigheten inte överskrider 200 bequerel/ kubikmeterluft. Radonhalten bör därför kontrolleras med 10-årsintervaller. Kommunens miljöförvaltning har tillsyn över att detta sker. Nu var det alltså dags och glädjande nog visar resultatet av mätningarna på riktigt låga värden på alla mätpunkter.

Nu har vi beslutat att skapa fler laddplatser för elbilar

Styrelsen har fattat beslut om att uppföra 5 nya laddstolpar vid Guldhedsgården. Laddstolparna skall vara tillgängliga för alla medlemmar med elbil i en så kallad ”laddpool”, där var och en betalar för sin egen förbrukning. För detta kommer fem av föreningens parkeringsplatser att tas i anspråk. Målet är att framtidssäkra föreningen för den förväntade ökning av elektriska fordon samt ytterligare öka attraktiviteten i området. Laddpoolen beräknas stå färdig under senare delen av sommaren 2022 och inför dess lansering kommer mer information om hur man som boende ansluter sig till den att komma ut.

Gästlägenheten fräschas upp

Vi har fått en del synpunkter på gästlägenheten och gjorde därför en inspektion för att få en bild av dess status. I stort sett tycker vi att lägenheten är i bra skick men fann ändå en del förbättringsmöjligheter. Vi kommer att byta ut matbordet, sätta in ett skåp för täcken och kuddar i sovrummet, sätta upp fler krokar för upphängning av kläder plus några bättre krokar i badrummet. Några täcken och kuddar kommer också att köpas in för att ersätta de som börjar bli för välanvända. Med detta hoppas vi att våra gäster kommer att trivas när de besöker oss.

Kodsystem istället för nyckel till festlokalen 

Vi testar nu ett kodlåssystem till festlokalen som ska göra det enklare och säkrare att använda lokalen. Vår förvaltare Riksbyggen skapar just nu en rutin som gör att den som bokar för en viss tid får en kod och då kan ingen annan komma in i lokalen. Den som bokar nästa tid får en annan kod. På så sätt slipper vi problem med nycklar som ska lämnas/hämtas och som kanske försvinner eller hamnar i fel händer.  

Website Security Test