Kompletterande information inför Extra stämma i Brf Norra Guldheden

På förekommen anledning vill styrelsen ge ytterligare information om bakgrunden till varför en ny extern revisionsbyrå på kort varsel behöver väljas och hur processen har gått till.

I detta fall har Pwc valt att avsluta sitt uppdrag i förtid, per den 30:e september, uppdraget hade annars löpt på fram till den 31 december 2021. Motivet för Pwc:s beslut uppgavs vara ”ändrade förutsättningar för Pwc:s verksamhet” vilket innebär att de inte längre kommer att erbjuda Riksbyggen sina tjänster över huvud taget. Beslutet kom styrelsen till del den 24 augusti 2021.

Vid extern revision gäller följande:

  • En extern revisionsbyrå väljs enligt våra stadgar av stämman
  • Avtal upprättas mellan revisionsbyrå och förvaltare (här Riksbyggen)
  • Revisionsbyrå måste ersättas omedelbart om avtal avslutas i förtid

Riksbyggen centralt bistod därför med hjälp av kontakt och prisförslag från nya revisionsfirmor. Den 15 september 2021 hade styrelsen fått in två förslag: KPMG eller Borevision. Utifrån styrelsens bedömning av företagens trovärdighet, möjlighet till byråval, samt värdering av de kostnadsförslag som företagen lämnat in beslöt styrelsen, pga den korta tid som stod till buds, att förorda KPMG inför den beslutande stämman.

Eftersom det pågår en pandemi finner styrelsen det lämpligast att ordna en extra föreningsstämma via poströstning. Stämman hålls den 19 oktober kl. 18.30 i Guldhedsgårdens gamla festlokal (Daniel Pettersson gata 6). Det är fortfarande Covidtider så vi ber er att först och främst utnyttja er rösträtt via poströstning. Poströstningsformulär har delats ut i era brevlådor.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Website Security Test