Extrastämma och informationsmöte den 5 december

Medlemmar i Brf Norra Guldheden Nr1 hälsas välkomna till extrainsatt stämma med efterföljande medlemsmöte. Det kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1.
Fika och registrering från kl 18, mötet börjar kl 18:30.

Agenda för extrastämma har skickats ut i brevlådan.

Agenda för informationsmöte kommer preliminärt bli som följer:

Kort presentation av styrelsen                                                

Ekonomi (utfall 2018 och budget 2019)

Planerat underhåll de kommande åren

Utemiljö och brandvägar

Övriga pågående projekt      

–          Upphandling av nytt entreprenörsavtal

–          Ventilationsåtgärder

–          Laddplatser för elbilar

–          Gemensam upphandling av bredband         

Övriga frågor

VÄLKOMNA!

Ventilationsåtgärder

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes i föreningen kring årsskiftet 2016 och 2017.

OVK är ett myndighetskrav som vi måste genomföra för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vid besiktningen upptäcktes det ett flertal brister i våra hus. Vissa av felen är föreningens ansvar, andra ligger på medlemmen att åtgärda.  Detta berör många av våra medlemmar på olika sätt:

 • Ett antal medlemmar kommer att få utskick i brevlådan med uppmaning att åtgärda enklare brister i lägenheten (främst igenmålade ventiler och felaktiga köksfläktar).
 • Andra kommer att behöva lämna tillträde åt entreprenör för åtgärdande av fel i ventilationssystemet samt eventuellt för slutbesiktning eller injustering av ventilation
 • Hela 122 lägenheter har inte kunnat besiktigats tidigare då kontrollanterna inte fått tillträde till lägenheten. Innehavare av dessa lägenheter kommer att få information om ny besiktningstillfälle i brevlådan.

Det är såklart inte bara viktigt utan obligatoriskt att ge tillträde till ventilationskonsulter så att vi kan säkerställa lagefterlevnad. För de som inte har möjlighet att vara hemma och släppa in så finns möjlighet att lämna nyckel till fastighetsskötaren.

Värmen i våra hus

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång. 

Man kan alltid lufta sina radiatorer, men var försiktig och rucka inte för hårt. Fastighetsskötaren kan också hjälpa till med detta om man inte vill göra det själv.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

 • Täta fönster och dörrar med tätningslister
 • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
 • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
 • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
 • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
 • För er som har öppna spisar: se till att spjället är stängt (handtaget i vågrät position)
 • kontrollera också att spjället fungerar, det kan fastna och behöver då åtgärdas (av medlem)
 • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
 • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationenPå Göteborgs energis hemsida: www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips

Tvättstugenycklar – Uppmärkning

För att rensa oanvända nycklar till våra tvättstugor, samt markera upp nyckel med respektive lägenhetsnummer, behöver varje lägenhet markera upp sin nyckel med respektive lägenhetsnummer.

Numret som ska användas är lägenhetens nummer enligt föreningen och inte enligt den numrering Skatteverket använder. Rätt nummer finns exempelvis på ytterdörren.

Uppmärkningen ska ske under september, därefter tas omärkta nycklar bort.

Information om detta har även satts upp i trapphusen.

Undvik problem med råttor

Vi behöver hjälpas åt i föreningen att hålla rent och snyggt runt våra återvinningsstationer. När soppåsar och annat skräp ställs intill sopkärlen drar dessa till sig råttor och fåglar. Det kostar också föreningen extra att få skräpet undanröjt.
Se till att era sopor hamnar i kärlen. Är det fullt i kärlen så gå vidare till nästa återvinningsstation.

Nedan bilder är nyligen tagna runt vårat område.


Årsstämma 10e april

Välkomna till föreningens årsstämma i Palmstedtssalen på Chalmers den 10e april. Stämman är öppen för registrering och fika från klockan 18:00 och mötet börjar 18:30.

Renovering av elen

Nu renoverar vi elen i källare, vind, garage och större lokaler. Vi byter även ut armaturer till LED i dessa utrymmen. Nedan ser man etapperna:

Etapp 1 – Daniel Petterssons gata 4 och Raketgatan 1, 3, 5 och 7.
Utförs 2018 under vecka 10, 11, 12 och 14, 15, 16 och 19, 20, 21 och 23, 24, 25 samt 32, 33, 34.

Etapp 2 – Daniel Petterssons gata 1 och 3 samt Raketgatan 2, 4, 6 och 8.
Utförs 2018 under vecka 38, 39, 40 och 43, 44, 45 0ch 47, 48, 49 samt 2019 under vecka 2, 3, 4 och 6, 7, 8 och 10, 11, 12

Etapp 3 – Dahlheimersgatan 2, 4 och 6 samt Raketgatan 9, 11 och 13.
Utförs 2019 under vecka 14, 15, 16 och 19, 20, 21 och 23, 24, 25 och 33, 34, 35 och 38, 39, 40 samt 44, 45, 46.

Etapp 4 – Dahlheimersgatan 1, 3, 5 samt Raketgatan 10, 12.
Utförs 2019 under vecka 48, 49, 50 samt 2020 vecka 2, 3, 4 och 6, 7, 8 och 10, 11, 12 samt 14, 15, 16.

Vårt gym

Medlemmar i föreningen har tagit initiativet att sätta upp och göra i ordning ett gym, i källaren på Daniel Petterssons gata 4B. Föreningen tillhandahåller viss enklare utrustning. Egen utrustning kan förvaras i intilliggande förråd, alternativt i gymlokalen. Det som förvaras i gymlokalen är fritt för samtliga medlemmar att använda.

För att få tillgång till gymmet ska man vara medlem i gymgruppen. Anmälan om medlemskap görs till Riksbyggen Lars.Hilmersson@riksbyggen.se
Vid ansökan ska kontaktuppgifter anges i form av namn, mailadress och lägenhetsnummer. Medlemskap är tillsvidare avgiftsfritt.

 

Website Security Test