Ventilationsåtgärder

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes i föreningen kring årsskiftet 2016 och 2017.

OVK är ett myndighetskrav som vi måste genomföra för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vid besiktningen upptäcktes det ett flertal brister i våra hus. Vissa av felen är föreningens ansvar, andra ligger på medlemmen att åtgärda.  Detta berör många av våra medlemmar på olika sätt:

  • Ett antal medlemmar kommer att få utskick i brevlådan med uppmaning att åtgärda enklare brister i lägenheten (främst igenmålade ventiler och felaktiga köksfläktar).
  • Andra kommer att behöva lämna tillträde åt entreprenör för åtgärdande av fel i ventilationssystemet samt eventuellt för slutbesiktning eller injustering av ventilation
  • Hela 122 lägenheter har inte kunnat besiktigats tidigare då kontrollanterna inte fått tillträde till lägenheten. Innehavare av dessa lägenheter kommer att få information om ny besiktningstillfälle i brevlådan.

Det är såklart inte bara viktigt utan obligatoriskt att ge tillträde till ventilationskonsulter så att vi kan säkerställa lagefterlevnad. För de som inte har möjlighet att vara hemma och släppa in så finns möjlighet att lämna nyckel till fastighetsskötaren.

Website Security Test