Vi närmar oss årets slut!

Snart har 2022 passerat och vi kan konstatera att det varit ett händelserikt år i vår omvärld. Detta påverkar förstås oss alla som personer och även vår förening. Vi i styrelsen har uppmärksammat att medlemmarna bär på frågor, inte minst gällande ekonomi och energi vilket också framkom vid vårt välbesökta informationsmöte som hölls i Palmstedtsalen på Chalmers den 7 december. Efter att tålmodigt ha väntat in det utlovade, men försenade, fikat kunde ett 80-tal intresserade och engagerade medlemmar med frågor, förslag och diskussionsinlägg bidra till ett konstruktivt möte. För er som inte kunde komma hittar ni vår Powerpoint presentation här:


En fråga som verkligen berört oss alla är temperaturen i våra lägenheter. Ovanligt många klagomål har framförts och Riksbyggen har fått i uppdrag att justera inflödet av värme från fjärrvärmeverket så att vi får en mer behaglig temperatur i lägenheterna. Vi hoppas att det kommer att märkas snart.

Med detta tackar vi för nu och önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Website Security Test