Renovering – Etapp 5

Som många säkert har märkt så pågår det arbete med etablering och ställningsbygge på Raketgatan 1.

Etapp 5 i underhållet och renoveringen av våra hus i området omfattar Raketgatan 1 och Daniel Pettersson gata 3. Raketgatan 1 kommer att renoveras under höst/vinter 2020 och för Daniel Petterssons gata 3 kommer arbetena att ske under våren 2021.

Det som skall göras på husen är omläggning av taken samt renovering av fasader och balkonger.

Upphandling av fönsterunderhåll kommer ske efter det att tak- och fasadarbetena är avslutade.

Website Security Test