Rening av värmeledningsvatten

I syfte att förlänga livslängden på vårt värmeledningssystem har vi installerat elysatorer, renare av ledningsvattnet, i tre hus: Daniel Petterssons gata 1 & 3 och Raketgatan 6.

I övriga hus var ledningsvattnet ok. Reningen tar ca 1 år och vinsten blir även att det blir lättare att injustera värmen, vilket ger en jämnare värme i husen och det är också energibesparande.   (OBS. Detta har inget att göra med vårt dricksvatten.)Website Security Test