Parkering Raketgatan 13

Gatukontoret har tillsammans med Räddningstjänsten tagit bort möjligheten att parkera i korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan. Vi ber er därför att uppmärksamma skyltningen utanför Raketgatan 13. Den nya skyltningen innebär att det är förbjudet att parkera 10 meter innan korsningen (i höjd med häcken) fram till nästa skylt. Denna ändring är gjord för att Räddningstjänsten skall ha möjlighet att komma fram till våra hus i händelse av brand.

Website Security Test