Ownit – avgift på avier

Kostnaden för Ownits tjänster skulle börjat debiteras från 1 januari 2020 vilket också skett i och med de fakturor på månadsavgifterna som gått ut till alla hushåll för första kvartalet 2020.


Riksbyggen, som hanterar våra avgifter, hinner dessvärre inte korrigera och skicka ut nya avier innan kommande månadsskifte.


Riksbyggen kommer däremot att omavisera månads-avgifterna för februari och mars och där ta bort kostnaden för Ownits tjänster. Det överskjutande beloppet för Ownit på 178:- som betalats in för januari 2020 kommer då att krediteras på februari månads avgift. 


Styrelsen uppmanar därför alla att betala månadsavgiften för januari 2020 så som den står på avin. Nya avier för februari och mars, oavsett om du får dem i pappersform eller digitalt, kommer skickas ut under januari månad. 


Vi inser naturligtvis att lösningen inte är optimal men det är i nuläget den enklaste lösningen.
Vänligen styrelsen BRF Norra Guldheden nr 1

Website Security Test