Inventering av sopstationer

På förekommen anledning och synpunkter från många medlemmar kommer styrelsen och förvaltaren att genomföra en inventering av våra sopstationer. Detta kommer att ske under hösten.

Till dess: vi kan alla hjälpas åt att skapa utrymme i befintliga kärl genom att komprimera förpackningarna så mycket som möjligt. Är det fullt, gå till en annan station eller vänta tills kärlen är tömda.

Website Security Test