Gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Styrelsen fick till förra stämman in en motion angående gruppanslutning av bredband, tv och telefoni.

Sedan dess har en grupp sett över vilka möjligheter som finns och ett mycket fördelaktigt förslag kommer därför att komma upp på årsstämman i april för omröstning.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar att undvika binda upp sig på längre avtal utifall att vi går vidare med en kollektivanslutning – försök se till att ha så kort bindningstid som möjligt.

Vänligen
Gruppen för gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Website Security Test