En varning

I samband med att den sista brandvägen i området färdigställdes, den i anslutning till Raketgatan 13, påpekade byggledaren att jorden hade en konstig färg. Av den anledningen skickades jordprover på analys. Det visade sig att marken är kontaminerad med arsenik.

När sådant upptäcks måste miljöförvaltningen informeras snarast vilket också gjordes. De svarade att vi bör varna folk från att beträda platsen tills detta är löst. Det gäller alltså den upptrampade stigen mellan Raketgatan 13 och 15 som leder ned till den stora gräsmattan som ligger i anslutning till Övre Besvärsgatan. Avspärrningar kommer att komma upp inom kort.

Website Security Test