Bredband/TV – Ownit – Uppdatering

Nytt startdatum är satt till 20 februari 2020. Som kompensation bjuder Ownit på första dryga månaden och debiterar från och med 1 april. Styrelsens rekommendation är att säga upp befintliga avtal med Telia/Com Hem tidigast sista februari.

Bakgrunden till denna försening är att det fibernät som är indraget i fastigheterna i dagsläget är kopplat direkt mot Telias serverhallar och därför inte kan användas av Ownit.

Styrelsen och Ownit har kommit överens om att Ownit står för kostnaden att bygga ett eget så kallat områdesnät, där föreningen äger infrastrukturen och som är öppen för alla leverantörer. Detta under villkoret att föreningen förlänger avtalstiden med 2 år, till totalt 96 månader.

Övriga villkor och priser är de samma. Information om installationshjälp kommer i trappuppgångar.

Website Security Test