Bredband – försening

Dessvärre har det uppstått problem med inkopplingen av Ownits fiber i de kopplingspunkter som finns i området. I dagsläget är fibern i fastigheterna individuellt uppkopplade mot en centralhall under Telias regi. Ownit förväntade sig att det skulle finnas en central koppling för områdets fiber, helt frikopplat från Telia. För att möjliggöra detta krävs att ett områdesnät i installeras, vilket i sig även är en framtidssäkring. Ownit ser i nuläget vilken arbetsinsats detta kräver och huruvida det kan rymmas inom befintligt avtal. Parallellt arbetar vi på att hyra befintlig infrastruktur av Telia för att komma igång tidigare.

Vi förstår att det skapar stor olägenhet, irritation och extra arbete för våra medlemmar. Rådet är att kontakta tidigare leverantör av bredbands och tv tjänster för att förlänga/förnya tidigare abonnemang tills dess att Ownit kan garantera leverans av utlovade tjänster. Ett rimligt, uppskattat startdatum sätts nu tyvärr till 2020-01-31. Ownit, Telia och Comhem har inlett diskussioner för hur man ska hantera ev nya startavgifter med mera för medlemmar som redan sagt upp sitt abonnemang, vilket ni kan referera till. Särskilt Telia har varit medvetna om bytet och bör ha kunnat reagera på de tekniska svårigheterna gällande detta, och därmed nu ha som avsikt att lindra skadan gentemot sina kunder.

Alla tidigare, befintliga tjänster från Telia och Comhem är oförändrade, vilket betyder att TV/internet från dessa går att fortsätta använda. Har man sagt upp TV via Telia finns det en möjlighet att använda de analoga nätet från Comhem också.

Styrelsen har varit tydligen gentemot Ownit gällande förväntningar och gett alla möjligheter för att studera hårdvara på plats. Vi fick reda på detta på dagen för driftsättning och har därför inte kunnat haft bättre framförhållning.


Vi kommer att hålla föreningens medlemmar informerade så snart ny relevant information finns i frågan.

/Styrelsen

Website Security Test