Angående inbrott

Flera boende har tyvärr drabbats av att inbrott i sina förråd. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp som, i samverkan med förvaltaren, kommer att undersöka vilka möjligheter vi i föreningen har att förebygga dessa inbrott. Vissa saker kan vi göra redan nu, till exempel vara noga med att stänga entré-, källar- och vindsdörrar ordentligt och se till att de går i lås. Vi vill också påminna om att anmäla till förvaltaren om en nyckel försvinner, vilket är viktigt för att ha kontroll på vilka nycklar som är i omlopp.

Website Security Test