Planteringsdag 30/5

Utegruppen och styrelsen bjuder in till planteringsdag
tisdagen 30e maj kl 17.00 – 20.00

Vi gör det fint tillsammans inför sommaren. Hämta blommor vid garaget mellan Raketgatan 9 och 11 och plantera i krukorna utanför er entré. Vi bryter för fika utanför Raketgatan 10 vid 18.00.

Alla är varmt välkomna och vi ser fram emot ett stort deltagande!

Container 18/5

Torsdag eftermiddag 18e maj till fredag eftermiddag 19e maj kommer föreningen att ha en container för medlemmar att lämna skräp. 
Den kommer vara placerad vid Raketgatan 11.
När containern är fylld är det inte ok att ställa saker utanför eller bredvid. Man får vänta till nästa gång (5ggr/år).

Rening av värmeledningsvatten

I syfte att förlänga livslängden på vårt värmeledningssystem har vi installerat elysatorer, renare av ledningsvattnet, i tre hus: Daniel Petterssons gata 1 & 3 och Raketgatan 6.

I övriga hus var ledningsvattnet ok. Reningen tar ca 1 år och vinsten blir även att det blir lättare att injustera värmen, vilket ger en jämnare värme i husen och det är också energibesparande.   (OBS. Detta har inget att göra med vårt dricksvatten.)En trivsam boendemiljö

Vi är alla en del av vår gemensamma trivsel. För att skapa en behaglig boendemiljö behöver vi alla hjälpa till att hålla ordning.  Nedan följer några punkter att tänka på:

  • Återvinning. Sortera ert skräp och undvik att slänga i fel sopkärl. När vi slänger t ex plast bland kartonger orsakar vi merjobb för vår fastighetsskötare vilket också leder till större kostnader för vår förening. I vår välkomstfolder hittar man en översiktskarta för olika återvinningskärl i området.
  • Att förvara mopeder och motorcyklar i källarutrymmen och cykelrum är ej tillåtet. Det är en brandfara.
  • Tvättstugan. Sopkärlen i tvättstugan är till för damm och ludd. Tvättmedelsförpackningar och annat skräp ska man ta med sig och slänga i sin egen återvinning.
  • Vagnförråden är till för vagnar. Här får ej ställas cyklar, pulkor mm.

På gång

Nu startar renovering av Raketgatan 4, där följande åtgärder genomförs:

• Fasader renoveras, målas samt hydrofoberas, tegelbalkar byts
• Nya balkongplattor och balkongräcken 
• Renovering av samtliga fönster och fönsterdörrar
• Nya tak och avvattning 
• Nya källardörrar 
• Målning av sockel/grund

På Raketgatan 11, norra sidan, genomförs byte av fönster.

Containers för större avfall

Framåt kommer föreningen att ställa ut container för större avfall 5ggr/år (ej under juli månad), tidigare har vi haft 4ggr/år.
Containerna kommer vara lägre än de som tidigare använts. Genom att byta till dessa lägre kommer man åt att slänga från alla sidor av containern. Förhoppningen är att det ska fungera bättre då tidigare container med höga väggar har skapat ett berg av skräp och mycket har ställts vid sidan av containern.

Parkeringsvakter tillbaka

Den 1 mars 2017 kommer Q-Park återuppta bevakningen på föreningens mark framför och runt hus, garage m.m.
Bevakningstiden för i- och urlastning kommer att förlängas till 20 minuter jämfört tidigare 10.

Undantag:
Yrkesfordon som är stripade får parkera på föreningens mark mellan 07:00 – 18:00. Jourfordon (Stripade Lås, VVS och El) får parkera kortare tider dygnet runt. Samt hemtjänsten i sina Gröna Göteborgs stad bilar.

Årsstämma 2017

Välkomna till föreningens årsstämma 2017 i Palmstedtssalen på Chalmers den 6e april. Stämman är öppen för registrering från klockan 18:00 och mötet börjar 18:30.

Den sista dagen för att skicka in motioner till årsstämman är enligt stadgan den sista januari, men i år förlängs tiden till den 15e februari med anledning av den något korta framförhållningen.
Motion skickas till styrelsen@brfnorraguldheden.se

Website Security Test