Bredband/TV – Ownit – Uppdatering

Nytt startdatum är satt till 20 februari 2020. Som kompensation bjuder Ownit på första dryga månaden och debiterar från och med 1 april. Styrelsens rekommendation är att säga upp befintliga avtal med Telia/Com Hem tidigast sista februari.

Bakgrunden till denna försening är att det fibernät som är indraget i fastigheterna i dagsläget är kopplat direkt mot Telias serverhallar och därför inte kan användas av Ownit.

Styrelsen och Ownit har kommit överens om att Ownit står för kostnaden att bygga ett eget så kallat områdesnät, där föreningen äger infrastrukturen och som är öppen för alla leverantörer. Detta under villkoret att föreningen förlänger avtalstiden med 2 år, till totalt 96 månader.

Övriga villkor och priser är de samma. Information om installationshjälp kommer i trappuppgångar.

Granar efter jul

I år finns det två sätt att göra sig av med sin julgran

1. Låt granen bidra till att rädda liv

På söndagen den 12/1 09.30-12.00 hålls en julgransinsamling där pengarna går direkt till Barncancerfonden. https://www.barncancerfonden.se/for-foretag/barncancerfondens-samarbetspartners/team-rynkeby/

Det är Team Rynkeby – God Morgon Göteborg som arrangerar insamlingen. https://www.team-rynkeby.se/default.aspx#cookieInfoshow

Gör så här om du vill bli av med granen och samtidigt skänka pengar till Barncancerfonden;

  • Swisha minst 150 kr till 123 363 60 16
  • Kom med din gran. En bil med släp kommer att stå vid Raketgatan 11 och ett annat ekipage kommer att köra runt området några gånger. 
  • Visa upp att ni har betalat.

Team Rynkeby kommer att ha gula västar på sig under insamlingen. Granarna kommer att köras till Högsbo återvinning.

Vill du veta mer om Team Rynkebys insamling kan du kontakta Johan Hansén på 0709-166333

2. Container för granar kommer som vanligt att finnas. Containern kommer den 15 januari till den vanliga platsen i området.

God fortsättning!

Uppdatering – Ownit

I början av vecka 51 påbörjades arbetet med att kartlägga hur Telia byggt upp nätverket i vårt område med hjälp av AroundIT AB och Fiberfixarna. Uppdragsgivare är Ownit. 

Parallellt med detta försöker vi att få fram ritningar och karta över fibernätet som entreprenören YIT byggde på uppdrag av Telia i vårt område. 

Föreningen har en pågående och konstruktiv dialog med Ownit. Vi har bett Ownit om att dom fortlöpande skall lämna information om vad som händer och var dom står i sin process. Sådan information är utlovad till efter jul- och nyårshelgen. 

I dagsläget finns inget nytt datum för driftsättning av Ownits nät.

Ownit – avgift på avier

Kostnaden för Ownits tjänster skulle börjat debiteras från 1 januari 2020 vilket också skett i och med de fakturor på månadsavgifterna som gått ut till alla hushåll för första kvartalet 2020.


Riksbyggen, som hanterar våra avgifter, hinner dessvärre inte korrigera och skicka ut nya avier innan kommande månadsskifte.


Riksbyggen kommer däremot att omavisera månads-avgifterna för februari och mars och där ta bort kostnaden för Ownits tjänster. Det överskjutande beloppet för Ownit på 178:- som betalats in för januari 2020 kommer då att krediteras på februari månads avgift. 


Styrelsen uppmanar därför alla att betala månadsavgiften för januari 2020 så som den står på avin. Nya avier för februari och mars, oavsett om du får dem i pappersform eller digitalt, kommer skickas ut under januari månad. 


Vi inser naturligtvis att lösningen inte är optimal men det är i nuläget den enklaste lösningen.
Vänligen styrelsen BRF Norra Guldheden nr 1

Bredband – försening

Dessvärre har det uppstått problem med inkopplingen av Ownits fiber i de kopplingspunkter som finns i området. I dagsläget är fibern i fastigheterna individuellt uppkopplade mot en centralhall under Telias regi. Ownit förväntade sig att det skulle finnas en central koppling för områdets fiber, helt frikopplat från Telia. För att möjliggöra detta krävs att ett områdesnät i installeras, vilket i sig även är en framtidssäkring. Ownit ser i nuläget vilken arbetsinsats detta kräver och huruvida det kan rymmas inom befintligt avtal. Parallellt arbetar vi på att hyra befintlig infrastruktur av Telia för att komma igång tidigare.

Vi förstår att det skapar stor olägenhet, irritation och extra arbete för våra medlemmar. Rådet är att kontakta tidigare leverantör av bredbands och tv tjänster för att förlänga/förnya tidigare abonnemang tills dess att Ownit kan garantera leverans av utlovade tjänster. Ett rimligt, uppskattat startdatum sätts nu tyvärr till 2020-01-31. Ownit, Telia och Comhem har inlett diskussioner för hur man ska hantera ev nya startavgifter med mera för medlemmar som redan sagt upp sitt abonnemang, vilket ni kan referera till. Särskilt Telia har varit medvetna om bytet och bör ha kunnat reagera på de tekniska svårigheterna gällande detta, och därmed nu ha som avsikt att lindra skadan gentemot sina kunder.

Alla tidigare, befintliga tjänster från Telia och Comhem är oförändrade, vilket betyder att TV/internet från dessa går att fortsätta använda. Har man sagt upp TV via Telia finns det en möjlighet att använda de analoga nätet från Comhem också.

Styrelsen har varit tydligen gentemot Ownit gällande förväntningar och gett alla möjligheter för att studera hårdvara på plats. Vi fick reda på detta på dagen för driftsättning och har därför inte kunnat haft bättre framförhållning.


Vi kommer att hålla föreningens medlemmar informerade så snart ny relevant information finns i frågan.

/Styrelsen

Brandvägar – uppdatering

Nu börjar äntligen brandvägar i området bli klara. Räddningstjänsten har
varit ute och provkört med godkänt resultat. I utbildningssyfte kommer även fler brandkårsteam göra likadant vid tillfälle framöver.

På grund av oförutsedda hinder har brandvägen vid Raketgatan 13 fördröjts, detta kommer att utföras till våren 2020.

Testkörning – Brandvägar

Som en del av besiktningen av kommer räddningstjänstens fordon att testköra brandvägarna.
Då räddningstjänsten alltid har jour så har det varit svårt att boka in
ett specifikt datum, men troligtvis kommer detta ske den 8/10.

Website Security Test